Search

Turniej klas trzecich

19 marca uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży uczestniczyli w turnieju „Dwa ognie”. Rozgrywki zorganizowane były przez nauczycielki wychowania fizycznego- Małgorzatę Jeśko-Doręgowską i Monikę Łochowicz, które jednocześnie sędziowały podczas 3-minutowych gier. Każda z sześciu klas rozgrywała mecze w systemie „każdy z każdym”. Po powitaniu klas przez organizatorki turnieju przystąpiono do rozgrywek. Podkreślano także ważność bezpiecznego zachowania podczas gier i zajęć wychowania fizycznego, a także współpracy w zespole, dlatego rozgrywki poprzedziła wspólna rozgrzewka. Nie brakowało emocji, ale także właściwej, zespołowej i fair play zabawy. Po wyczerpujących meczach nadszedł czas na podsumowanie – jednak brawa i gratulacje należały się wszystkim reprezentacjom i dlatego po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali cukierki od wychowawców w celu uzupełnienia zużytych kalorii i energii. Jak na turniej przystało – ogłoszono również wyniki. Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła sobie klasa 3c, drugie miejsce – 3b, trzecie miejsce – 3a, czwarte – 3f, piąte – 3e, szóste – 3d. Przedstawicielom klas wręczono pamiątkowe dyplomy, a wszystkim uczestnikom turnieju – pogratulowano.

Małgorzata Jeśko - Doręgowska