Search

Odwiedziny w Labiryncie Wiedzy Przyrodniczej

Na zaproszenie Nadleśnictwa Podanin w czwartek  5 kwietnia nauczyciele przyrody i biologii uczestniczyli w uroczystym  otwarciu  ciekawego i bardzo edukacyjnego obiektu pod nazwą LABIRYNT WIEDZY PRZYRODNICZEJ.  Przedsięwzięcie to ma służyć poznaniu wielu zagadnień pracy leśników i szeroko rozumianej ekologii. Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca rodziców wraz z swoimi dziećmi,  a my nauczyciele zrobimy wszystko, aby też tam bywać z naszymi uczniami na zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej- leśnej.  Dziękujemy Nadleśnictwu Podanin.

Elżbieta Konieczka, Ewelina Domańska