Search

Kultura na medal!

27 maja pod hasłem „W atmosferze wzajemnego zaufania, życzliwości, akceptacji nie ma miejsca dla agresji” zostały podsumowane trwające cały rok zadania wychowawcze szkoły, a w ich ramach działania i konkursy mające na celu podwyższenie kultury uczniów. W klasach I – III wybrano „ SUPER TRÓJKI Z  TRÓJKI”, tj. z każdej klasy po trzech najgrzeczniejszych uczniów, a w  klasach IV – VI  „Najlepszą koleżankę” i „Najlepszego Kolegę”.

 

 

Konkursy poprzedzone były lekcjami, na których podkreślano wagę kultury osobistej, koleżeńskości, poprawnego zachowania się w szkole i poza nią. Wyróżnienia w postaci dyplomów wręczyła uczniom Pani Barbara Pilarska, pedagog szkolny. Uroczystość uświetnił okolicznościowy występ uczniów klas piątych pod opieką Pani Joanny Rewolińskiej.