Search

AKTUALNE ŹRÓDLA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DORADZTWA ZAWODOWEGO

www.men.gov.pl

www.cdzdm.pl

www.koweziu.edu.pl

www.doradztwo.koweziu.pl

www.edukacja.warszawa.pl

www.doradztwo.ore.edu.pl

www.indywidualni.pl

www.scholaris.pl

Spotkanie z rodzicami klas VII z doradcą zawodowym p. Agnieszką Rettig

W dniu 8 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, odbyło się spotkanie doradcy zawodowego p. Agnieszki Rettig z rodzicami klas VII.

Temat spotkania: Pomagam dziecku określić swoje predyspozycje i formować  plany edukacyjno-zawodowe.

Każda osoba, która chce wybrać w przyszłości zawód powinna znać swoje predyspozycje zawodowe ( zdolności wrodzone, talent, uzdolnienia, zainteresowania, umiejętności, zamiłowanie do czegoś….)

Ø  Jak uczeń ma pozyskać wiedzę o sobie ? powinien się zastanowić nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, zapytać o nie rodziców,  rodzinę i najbliższe osoby z otoczenia

 

Ø  Można wykonać  test preferencji zawodowych u dzieci w wieku szkolnym, najlepiej wykonać test u psychologa np.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wynik testu może wpłynąć na odpowiedni wybór szkoły lub profilu a tym samym ułatwić przebieg kariery zawodowej.

 

ABY PREDYSPOZYCJE BYŁY DOBRZE WYKORZYSTANE

Uczeń powinien wybrać szkołę zgodnie z zainteresowaniami, uwzględniając swój stan zdrowia  i specyfikę pracy wybranego zawodu

 

SATYSFAKCJA W ŻYCIU ZAWODOWYM = OSIĄGNIĘCIE SUKCESU ZAWODOWEGO

 

Opracowała: A. Rettig

Jaką drogę wybrać?

Jeśli ósmoklasiści z naszej szkoły mają jeszcze problem z wyborem dalszej drogi kształcenia, to czwartkowe (28 marca 2019r.) spotkanie z Przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży powinno rozwiać wątpliwości. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie klas ósmych spotkali się na sali gimnastycznej z ofertą zawodów prezentowanych w szkolnictwie branżowym od nowego roku szkolnego 2019/20. Ciekawe prezentacje urozmaiciły wykład Starszego Cechu pana Edmunda Kaczmarka. Został również zaprezentowany film: Jak świat wyglądałby bez rzemiosła? Teraz zapewne w domach odbywają się konsultacje z rodzicami i niebawem do szkół ponadpodstawowych zaczną spływać podania. To czas podejmowania decyzji - trudnych decyzji, bo niejednokrotnie wiążących na całe życie. Powodzenia.

Mirosława Stube