Search

Spotkanie z rodzicami klas VII z doradcą zawodowym p. Agnieszką Rettig

W dniu 8 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, odbyło się spotkanie doradcy zawodowego p. Agnieszki Rettig z rodzicami klas VII.

Temat spotkania: Pomagam dziecku określić swoje predyspozycje i formować  plany edukacyjno-zawodowe.

Każda osoba, która chce wybrać w przyszłości zawód powinna znać swoje predyspozycje zawodowe ( zdolności wrodzone, talent, uzdolnienia, zainteresowania, umiejętności, zamiłowanie do czegoś….)

Ø  Jak uczeń ma pozyskać wiedzę o sobie ? powinien się zastanowić nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, zapytać o nie rodziców,  rodzinę i najbliższe osoby z otoczenia

 

Ø  Można wykonać  test preferencji zawodowych u dzieci w wieku szkolnym, najlepiej wykonać test u psychologa np.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wynik testu może wpłynąć na odpowiedni wybór szkoły lub profilu a tym samym ułatwić przebieg kariery zawodowej.

 

ABY PREDYSPOZYCJE BYŁY DOBRZE WYKORZYSTANE

Uczeń powinien wybrać szkołę zgodnie z zainteresowaniami, uwzględniając swój stan zdrowia  i specyfikę pracy wybranego zawodu

 

SATYSFAKCJA W ŻYCIU ZAWODOWYM = OSIĄGNIĘCIE SUKCESU ZAWODOWEGO

 

Opracowała: A. Rettig