Search

Szkolny Konkurs Ortograficzny 2019/2020

Chociaż Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego już za nami, to uczniowie marzec rozpoczęli od zmagań z ortografią. Pierwsza grupa to uczniowie klas 4, wśród których najlepszą okazała się Bianka Witucka z klasy 4a. Drugą grupę stanowili uczniowie klas 5 i 6. Mistrzynią ortografii została Natalia Boberska z klasy 6 b. Ostatnią grupę tworzyli uczniowie klas 7 i 8, w niej na tytuł mistrza ortografii zapracował Kamil Żak z klasy 7b.

Choć polska ortografia uznawana jest za jedna z najtrudniejszych, to wśród naszych uczniów nie brakuje chętnych do corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, chęci sprawdzenia się i dziękujemy im za udział. Zwycięzców w każdej kategorii uhonorujemy dyplomem i nagrodą.

Joanna Winiecka

Wyniki konkursu „English Spelling Master” A.

Mistrzem pisowni zostali:

 

klasy 5 – Filip Lochyński

klasy 6 – Natalia Boberska

klasy 7 – Adam Wojtasiak

klasy 8 – Weronika Tomaszewska

 

Gratulacje! Życzymy dalszych sukcesów!!!

Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

“Jakie znasz zawody?”

 

W załączeniu przesyłam Państwu regulamin konkursu “Jakie znasz zawody?”
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
Cech Chodzież
ul. Raczkowskiego 1
64-800 Chodzież

Jakie znasz zawody I-IV

Jakie znasz zawody V-VIII

Regulamin Konkursu na ozdobę wielkanocną

Regulamin

Konkursu na ozdobę wielkanocną

ORGANIZATOR:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

 

TERMINY KONKURSU:

od 03.03.2020 r.      do 27.03.2020 r. - termin składania prac (w bibliotece u P. Katarzyny Gról)

03.04.2020 r.- rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród                                                          

CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

- powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas IV – VIII

 

TEMAT KONKURSU: Najpiękniejsza ozdoba świąteczna (na okno, stół lub koszyczka)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczenie prac do dnia 27.03.2020r. Każda praca musi zawierać dane autora (imię i nazwisko, klase).Organizator zastrzega, że prace stają się jego własnością i mogą być wykorzystane do przygotowania wystawki w bibliotece szkolnej.

 

OCENA PRAC i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:oryginalność,estetyka wykonania,samodzielność,dobór i wykorzystanie materiałów.

3.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

4.Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Koordynatorzy konkursu: Opiekunowie SU K. Gról, J. Rewolińska

Konkursy religijne w ramach obchodów 100lecia urodzin Jana Pawła II

Uwaga uczniowie. Proszę zapoznac się z ofertą konkursów pozaszkolnych, indywidualnych. Przemyślcie ewentualny swój udział  i zgłoście katechetom w szkole. Udział w konkursach jest dobrowolny i należy uzgodnić go z rodzicami.

Konkursy, zaproszenie 2020

Konkurs plastyczno-literacki 2020 - Regulamin

Regulamin VIII Arch Przeglądu Poezji i Pieśni Patriot 2020

Karta zgłoszenia VIII Przeglądu

„English Spelling Master” K.

 Regulamin konkursu dla dzieci klas 5-6 oraz 7-8

CELE KONKURSU

 

- rozwijanie sprawności pisania,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 5-6 oraz 7-8.

2. Konkurs polega na napisaniu tekstu w j. angielskim ze słuchu.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  25.02.2020

 godzina : 14.25

sala: 41 ( kl. 5-6) 42 ( kl. 7-8)

 

        Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału. J                                                                                                                                             

Sztafeta biblijna. Dzieje Apostolskie.

Szkolny konkurs religijny: Sztafeta biblijna -Dzieje Apostolskie.

Cel główny: Poznanie treści księgi Dziejów Apostolskich z Nowego Testamentu.

Cele pomocnicze: Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów, promowanie Pisma Świętego, umożliwienie zdobycia uczniom dodatkowej oceny.

Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Sp3

Termin zgłoszeń: Do końca lutego 2020 r.

Termin finału: Kwiecień.

Zasady: Uczniowie samodzielnie czytają Dzieje Apostolskie w miesiącu marcu a w wyznaczonym terminie przystępują do finału w formie quizu składającego się z 30 pytań. Czas na odpowiedź jest ograniczony do 10 minut.

Gratyfikacja:

Każdy uczeń, który zdobędzie mniej niż 15 pkt otrzyma dodatkową ocenę bardzo dobrą a każdy kto uzyska więcej jak 15 pkt. otrzyma dodatkową ocenę celującą. Mistrzem Dziejów Apostolskich zostaje osoba z największą ilością pkt zdobytą w jak najkrótszym czasie.

Miłej zabawy.

Artur Makowski

Konkurs muzyczny. "Wokół tradycji - na ludowo gramy"

CELE:

• rozwijanie uzdolnień muzycznych, gry na wybranych instrumentach muzycznych

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów 

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności 

ZASADY UCZESTNICTWA:

♪Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

♪Uczestnik prezentuje utwór z repertuaru ludowego np. „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czerwone jabłuszko” na wybranym instrumencie muzycznym. 

♪Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość utworu,  umiejętności techniczne, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz estetyczny i artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. o godzinie 15.30 w sali 41.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2020 u wychowawców klas lub bezpośrednio do organizatora konkursu.ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK

 

Konkurs muzyczny."Wokół tradycji - spiewamy na ludowo"

CELE:

• rozwijanie uzdolnień wokalnych, muzykalności i wrażliwości muzycznej

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych muzycznie

ZASADY UCZESTNICTWA:

        Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

        Uczestnik prezentuje wybraną pieśń ludową ze zbioru Oskara Kolberga: „Czerwone jabłuszko”, „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czarny baranie”, „Żuraw”, „Zachodźże słoneczko”. Można mieć swój podkład muzyczny lub zaśpiewać a capella.

        Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość piosenki,  technikę i walory głosowe, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. o godzinie 14.30 w sali 41.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2020 u wychowawców klas lub bezpośrednio do organizatora konkursu.

 

ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK

Konkurs plastyczny "Polskie Ludowe Instrumenty Muzyczne"

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- VIII poświęcony ludowym instrumentom muzycznym, stanowi kolejną odsłonę projektu

„Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”.

 

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, rozwijanie uzdolnień oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o budowie i znaczeniu instrumentów muzycznych związanych z polską sztuką i kulturą ludową.

Tematyka prac: motywem przewodnim prac są ludowe instrumenty muzyczne

Technika wykonania prac: praca przestrzenna/rzeźba wykonana z dowolnych materiałów, np. surowców wtórnych, materiałów ekologicznych i przyrodniczych.

Format prac: bez ograniczeń.

Beneficjenci: uczniowie klas I-III wykonują prace z pomocą rodziców i uczniowie klas IV-VIII.

Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Każdy uczeń może dostarczyć 1-2 prac. Prace należy oddać wychowawcom lub przekazać bezpośrednio Małgorzacie Jaroszyk do sali 41.

Termin:

Konkurs trwa od 15.01.2020 – 25.02.2020r.

Ocenie poddany będzie:

-zgodność z tematyką pracy

-dobór materiałów

-estetyka wykonania

-pomysłowość

-funkcjonalność

-bezpieczeństwo użytkowania

Serdecznie zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w muzycznej przygodzie. Stwórzcie swój oryginalny, niepowtarzalny ludowy instrument. Powodzenia!

 

Organizator: Małgorzata Jaroszyk