Search

Regulamin konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych organizowanego w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW

1.       Organizator:

Chodzieskie Forum Małżeństw.

Patronat: Burmistrz Miasta Jacek Gursz, Starostwo Powiatowe, parafia pw. św. Floriana,

                  parafia nawiedzenia NMP

2.       Cele konkursu:

·         Wspieranie i współtworzenie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa 
w Chodzieży, jako społecznej kampanii promującej wartość więzi kobiety  i mężczyzny. 

·         Rozwijanie kreatywności i talentów, zainteresowań dzieci i młodzieży.

·         Prezentacja i popularyzacja twórczych prac przedszkolaków oraz uczniów z powiatu chodzieskiego.

3.       Tematyka, kategorie oraz wymagania dotyczące pracy konkursowej:

I.                    KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         przedszkole biorące udział w konkursie przekazuje wybranych w eliminacjach przedszkolnych 5 prac

II.                   KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują wybranych w eliminacjach szkolnych max 10 prac

III.                KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8 praca pisemna „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.                             

·         wypowiedź pisemna – forma: życzenia.

·         max na kartce A5 (kartka dowolna – zeszytowa, gładka, kolorowa, bez ozdabiania plastycznego)

·         uczeń wybiera do kogo kieruje życzenia (czy jako mąż do żony, czy jako żona do męża)

·         praca powinna zawierać zwroty grzecznościowe, być estetyczna i może być napisana ręcznie lub elektronicznie

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 10 prac wybranych w eliminacjach szkolnych

 

4.       Terminy:

Wszystkie konkursy należy przeprowadzić w przedszkolach i szkołach w terminie od 05.01.2020 – 24.01.2020

Wybrane po eliminacjach prace prosimy przekazać organizatorowi lub pozostawić do odbioru przez organizatora w sekretariacie swojej placówki w dniu 24.01.2020.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 07.02.2020 o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane także na Facebooku, na stronie www.chfm.com.pl oraz w „Nasza Chodzież”.

 

 

5.       Nagrody: Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8: „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.  

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność wykonania przez autora, estetykę wykonania, kreatywność.

6.       Prace konkursowe:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży od 7 lutego 2020 r. zostanie zorganizowana wystawa prezentująca twórczość dzieci. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

7.       UWAGA. Zgoda na udział w konkursie:

Złożenie podpisanej pracy konkursowej dziecka:

·         jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

·         oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora,

·         oznacza zgodę na udział pracy w wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

·         oznacza zgodę  na prezentację wyników konkursu, prac konkursowych oraz wizerunku uczestników konkursu na stronach internetowych promujących Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa oraz w lokalnych mediach.

·                Z uwagi na wystawę prace prosimy podpisać/nakleić kartkę- na odwrocie (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz nazwa przedszkola lub szkoły, PODPIS RODZICA DZIECKA wg poniższej formuły)     

·         prace niezgodne z wymaganiami nie będą nagradzane

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

 

   

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………… wiek …………

                                                                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 

uczęszczającego do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                          (nazwa i adres placówki)

 

w konkursie organizowanym w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW – zgadzając się

jednocześnie na publikację danych (imię/nazwisko/wiek/placówka) i wizerunku dziecka.

                                                                                                                                      …………………………………………………………..

                                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna )

 

Regulamin konkursu plastycznego