Search

Wyniki międzyszkolnego konkursu „List do Świętego Mikołaja oraz „Kartka Bożenarodzeniowa”

II miejsce w kategorii 5 klas- Zuzanna Łyko

III miejsce w kategorii 6 klas- Piotr Winiecki

wyróżnienie : Nadia Wysogląd w kategorii 4 klas , Franciszek Zachariasz w kategorii 2- klas

 

Wszystkim uczniom dziękuję za udział i życzę sukcesów w kolejnych konkursach.

Katarzyna Kozakiewicz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci oddziałów pierwszych, drugich i trzecich

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci oddziałów pierwszych, drugich i trzecich

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży,

 2. Odpowiedzialna: B.N.-Jagodzińska

 3. Termin oddania prac: 28.01.2019 r.

 4. Temat prac konkursowych brzmi: „Maska karnawałowa”.

 5. W konkursie mogą brać udział uczniowie oddziałów I-III.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 28.01.2019r.

 2. Praca konkursowa ma być pracą wykonaną dowolną techniką plastyczną.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej nieopublikowanymi.

 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu na każdym poziomie / oddział klas I-II-III/.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29.01.2019r..

 4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrodę rzeczową.

 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i wystawie szkolnej.

SP.BN

 

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU MUZYCZNEGO „ŚWIAT W MUZYCE”

W środę, 9 stycznia uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności muzyczne podczas finału konkursu „Świat w muzyce”. Jak co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i tym razem nie zabrakło chętnych, którzy zaśpiewali swoją ulubioną piosenkę. Repertuar był bardzo zróżnicowany od popularnych i współczesnych piosenek pop poprzez utwory patriotyczne, żołnierskie, jak „Marsz Pierwszej Brygady” w wykonaniu mamy z synem, czy przejmujące i zachwycające wykonanie uczniów w strojach harcerskich utworu „O mój rozmarynie”. Wszyscy uczestnicy wypadli wspaniale, młodzi artyści śpiewali od serca, bardzo emocjonalnie i potrafili przenieść słuchaczy do świata magicznych dźwięków.

Jury w składzie: Małgorzata Najder, Małgorzata Jaroszyk, Jan Margowski, Mirosław Górski mieli ciężkie zadanie, aby wybrać tych najlepszych.

Wyłoniono następujących laureatów:

Kategoria klasy I-III

I miejsce Wojciech Kaczmarek z kl.1a

II miejsce Zuzanna Nowak z kl.1b

II miejsce Wanessa Bogacka z kl.2c

III miejsce Maja Krzyżaniak z kl.2b

Kategoria klasy I-VIII

I miejsce Angelika Wypich, Iga Skibińska, Amelia Baczyńska, Stanisław Czekiel z kl.4d

I miejsce Mikołaj Kamiński z kl.6d

II miejsce Olga Nowak z kl.5a

II miejsce Maria Sarnowska z kl.6d

II miejsce Amelia Hekert, Julia Zużewicz z kl. 6a

III miejsce Amelia Jaroszyk z kl.4a

III miejsce Julia Grabianowska z kl.7b

III miejsce Nadia Kujawska z kl.7b

Wyróżnienie: Liwia Grewling, Natalia Boberska z kl. 5b

Serdecznie wszystkim uczestnikom gratuluję i dziękuję za to, że podzieliliście się z nami swoimi emocjami i pokazaliście jak bardzo ważna jest dla Was i bliska Waszemu sercu –muzyka. Było pięknie, życzę Wam odnoszenia dalszych sukcesów i realizujcie się w kolejnych działaniach artystycznych.

Małgorzata Jaroszyk

Czytaj więcej: WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU MUZYCZNEGO „ŚWIAT W MUZYCE”

Konkurs "Fizyka w obiektywie"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu "Fizyka w obiektywie". UWAGA! Przedłużamy czas zgłaszania prac w konkursie fotograficznym Fizyka w obiektywie do dnia 31 marca, a wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14 kwietnia.

 

Regulamin konkursu "Fizyka w obiektywie" -

Regulamin konkursu dla przedszkoli i szkół organizowanego w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW

1.       Organizator:

Chodzieskie Forum Małżeństw.

Patronat: Burmistrz Miasta Jacek Gursz, Starostwo Powiatowe, parafia pw. św. Floriana.

2.       Cele konkursu:

·         Wspieranie i współtworzenie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa  
w Chodzieży, jako społecznej kampanii promującej wartość więzi kobiety  i mężczyzny.  

·         Rozwijanie kreatywności i talentów, zainteresowań dzieci i młodzieży.

·         Prezentacja i popularyzacja twórczych prac przedszkolaków oraz uczniów z powiatu chodzieskiego.

3.       Tematyka, kategorie oraz wymagania dotyczące pracy konkursowej:

I.                    KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         przedszkole biorące udział w konkursie przekazuje wybranych w eliminacjach przedszkolnych 5 prac

II.                   KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują wybranych w eliminacjach szkolnych max 10 prac

III.                KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8 i 3 gim. praca pisemna „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.                              

·         wypowiedź pisemna – forma: życzenia.

·         max na kartce A5 (kartka dowolna – zeszytowa, gładka, kolorowa, bez ozdabiania plastycznego)

·         uczeń wybiera do kogo kieruje życzenia (czy jako mąż do żony, czy jako żona do męża)

·         praca powinna zawierać zwroty grzecznościowe, być estetyczna i może być napisana ręcznie lub elektronicznie

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 10 prac wybranych w eliminacjach szkolnych

IV.                KATEGORIA SZKOŁY ŚREDNIE - praca w formie wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech wybranych tematów:   

   a)  Jak wyobrażasz sobie swoje małżeństwo?  - forma wypowiedzi pisemnej dowolna

         b)  Idealne małżeństwo – na podstawie wybranego przykładu.   – f. wypowiedzi pisemnej dowolna

        c)  Czy małżeństwo ma przyszłość?  - forma wypowiedzi pisemnej – rozprawka

·         max na kartce A5 (kartka dowolna – zeszytowa, gładka, kolorowa, bez ozdabiania plastycznego)

·         praca powinna być estetyczna i może być napisana ręcznie lub elektronicznie

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 10 prac wybranych w eliminacjach szkolnych

 

4.       Terminy:

Wszystkie konkursy należy przeprowadzić w przedszkolach i szkołach w terminie od 02.01.2019 – 13.01.2019

Wybrane po eliminacjach prace prosimy przekazać organizatorowi lub pozostawić do odbioru przez organizatora w sekretariacie placówki w dniu 14.01.2019.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 07.02.2019 o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane także na Facebooku, na stronie www.chfm.com.pl oraz w „Nasza Chodzież”.

 

5.       Nagrody: Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8 i 3 gim. „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.  

SZKOŁY ŚREDNIE - praca w formie wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech wybranych tematów. 

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność wykonania przez autora, estetykę wykonania, kreatywność.

6.       Prace konkursowe:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży od 7 lutego 2019 r. zostanie zorganizowana wystawa prezentująca twórczość dzieci. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

7.       UWAGA. Zgoda na udział w konkursie:

Złożenie podpisanej pracy konkursowej dziecka:

·         jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

·         oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora,

·         oznacza zgodę na udział pracy w wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

·         oznacza zgodę  na prezentację wyników konkursu, prac konkursowych oraz wizerunku uczestników konkursu na stronach internetowych promujących Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa oraz w lokalnych mediach.

·                Z uwagi na wystawę prace prosimy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz nazwa przedszkola lub szkoły, PODPIS RODZICA DZIECKA)     

·         prace niezgodne z wymaganiami nie będą nagradzane

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

WYNIKI KONKURSU „PORTRET MONIUSZKI”

Konkurs plastyczny adresowany był do uczniów klas I-VIII i realizowany był w ramach całorocznego projektu „Ku pokrzepieniu serc- Polak wszech czasów- Stanisław Moniuszko”. Uczniowie stworzyli niesamowite, piękne prace, które będzie można podziwiać w późniejszym czasie na zorganizowanej wystawie podsumowującej projekt, a póki co tylko na zdjęciach.

Jury w składzie: Lucyna Dominikowska, Jacek Wiśniewski i Małgorzata Jaroszyk wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce Angelika Wypich kl.4d

I miejsce Marta Laskowska kl.3a

II miejsce Zuzanna Łyko kl.5c

II miejsce Jakub Gramowski kl.6b

III miejsce Amelia Wawrzyniak kl. 3a

III miejsce Roksana Łyko kl.5c

III miejsce Izabela Mądrawska kl. 6b

Wyróżnienia:

Daria Załachowska kl.4c, Marcel Pawłowski kl. 5c, Daria Grabowska kl. 6d,

Maria Sarnowska kl. 6d, Marcelina Błażejak kl. 6d

 

Serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i gratuluję zwycięzcom.

Małgorzata Jaroszyk

 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Dzieci dzieciom pod choinkę- baśń o tematyce świątecznej"

Jak co roku o tej porze uczniowie klas czwartych biorą udział w konkursie na baśń dla swoich rówieśników. W tym roku dziesięcioro młodych pisarzy podzieliło się swoimi baśniami. Wszystkie teksty są bardzo wzruszające i doskonale wpisują się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Organizatorka wyróżniła cztery: "Magiczne Święta " Maksymilian Gruetzmacher, "Tajemniczy gość" Iga Skibińska, "Świąteczne drzewko nadziei" Angelika Wypich, "Elfy ratują święta" Aleksander Łukawski. Na równie serdeczne gratulacje zasługują pozostali uczestnicy: Zofia Bajerska autorka baśni "Król i mądre krasnoludki", Filip Lochyński i jego "Świąteczny cud", Małgorzata Dygułła autorka "Mikołaja w krainie zwierzątkowa", Stasiu Czekiel z baśnią "Opowieść wigilijna", Laura Wieczorek "Ivi", Wojciech Laskowski z utworem "Zaginione prezenty" i Mikołaj Pałaszyński autor "Wigilijnej przygody" Prace uczniów dostępne są na stronie szkoły oraz w bibliotece szkolnej. Organizatorka- Joanna Winiecka życzy wszystkim cudownych świat w baśniowej atmosferze i spełnienia najskrytszych życzeń, jak w baśniach uczestników konkursu.

ELFY RATUJĄ ŚWIĘTA - Aleksander Łukawski 4A

Małgorzata Dygułła- Mikołaj w krainie zwierątkowa

Maksymilian Gruetzmacher- Magiczne święta

Mikołaj Pałaszyński-Wigilijna przygoda

Angelika Wypich- Świąteczne drzewko nadziei

Zofia Bajerska- Król i mądre krasnoludki

Wyniki konkursu z języka angielskiego „Nie taka grrrramatyka straszna”.

I miejsce Natalia Boberska

II miejsce Julia Wolska

III miejsce Adam Wendlandt  

Dziękujęmy za udział! Gratulujemy wygranym!

K. Kozakiewicz, M. Muzolf

Czytaj więcej: Wyniki konkursu z języka angielskiego „Nie taka grrrramatyka straszna”.

Wyniki Konkursu Listy do M. -etap szkolny

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 4-6. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim.

Jury w składzie: Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf oraz Lucyna Dominikowska wyłoni następujących półfinalistów, którzy przechodzą do II etapu:

 

4 klasa-

1. Bruno Grwling 4d

2. Nadia Wysogląd 4b

3. Angelika Wypich 4d

4. Iga Skibińska 4d

5. Zofia Bajerska 4b

 

5 klasa-

1. Albert Jachimowski 5a

2. Zuzanna Majewska 5c

3. Roksana Łyko 5c

4. Zuzanna Łyko 5c

5. Julia Wolska 5b

 

6 klasa-

1. Julia Majewska 6a

2. Jakub Świst 6c

3. Jakub Gramowski 6b

4. Piotr Winiecki 6c

5. Julia Janda 6c

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

  Katarzyna Kozkiewicz

Wyniki konkurs Kartka Bożonarodzeniowa w j. angielskim

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 2 i 3. Kartka zawiera życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.

Jury w składzie Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf oraz Lucyna Dominikowska wyłoniło następujących półfinalistów, którzy przechodzą do II etapu:

 

1. Aleksandra Dyguła

2. Ines Kobus

3. Martyna Przysiecka

4. Nadia Jankowsla

5. Zofia Wysogląd

6. Marta Laskowska

7. Franciszek Zachariasz

8. Bianka Witucka

9. Wojtek Sikorski

10. Michalina Winiecka

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Katarzyna Kozkiewicz