Search

Konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną

"Magia Świąt w Naszej Klasie"

Regulamin konkursu:


I. ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski SP3


II. TERMIN KONKURSU: Sale lekcyjne należy udekorować do 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek). 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia 2018 roku (piątek)

III. ADRESACI: - oddziały IV-VIII

 

IV. CELE: 
• Poznawanie i propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia
• Rozwijanie aktywności artystycznej uczniów
• Poszerzanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni młodzieży
• Propagowanie twórczych inicjatyw i umiejętności pracy w grupie
• Inspirowanie do samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych

 

V. PRZEBIEG KONKURSU: Zadaniem uczestników konkursu jest udekorowanie sal lekcyjnych ozdobami i stroikami bożonarodzeniowymi oraz wykonanie gazetki ściennej, która będzie nawiązywać do świąt.

 

 VI. KRYTERIA OCENY PRAC: 
• Nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia
• Pomysłowość wystroju
• Estetyka i czystość sali
• Samodzielność wykonania dekoracji

 

VII. JURY KONKURSU: 
O przyznaniu nagrody niespodzianki decyduje niezależna komisja w składzie:
J. Rewolińska

K. Gról

B. Pilarska

Sztafeta biblijna - konkurs dla klas 4-8

Sztafeta Biblijna

                Szkolny konkurs dla uczniów SP 3

                ze znajomości Ewangelii Św. Łukasza.

        

Cel:

- Pogłębianie znajomości Pisma świętego.

- Zachęcanie do czytelnictwa.

- Rozwijanie wartości chrześcijańskich.

 

Regulamin:

 

1.     Konkurs trwa od listopada do marca.

2.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8.

3.     Każdy uczestnik czyta samodzielnie we własnym tempie Ewangelię

     według św. Łukasza. Można ja przeczytać kilka razy dla utrwalenia

     wiedzy.

4.     Zapisy na finał konkursu należy dokonać do końca stycznia u 

     katechetów.

5.     Finał odbędzie się w czasie rekolekcji szkolnych  w formie

     komputerowego testu (termin i miejsce zostanie podane w później).

6.     O wygranej zdecyduje ilość zdobytych punktów oraz najkrótszy czas

     odpowiedzi.

7.     Za przystąpienie do finału przewidziane są najwyższe oceny w ramach

     samodzielnie zdobywanej wiedzy.

8.     Premiowane będą trzy pierwsze miejsca, za które przewidziano 

     dodatkowe nagrody.

9.     Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Ewangelii według św. Łukasza.

 

19. 11. 2018 roku

Artur Makowski.

KONKURS MUZYCZNY „ŚWIAT W MUZYCE” IV EDYCJA

Regulamin konkursu PDF. Czytaj całość

KARTKA BOŻONARODZENIOWA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 2-3 ETAP SZKOLNY

REGULAMIN:

 

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2 i 3

- kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim,

- 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową, 

- technika, rozmiar i kształt prac dowolny.

 

Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

- poprawność językowa,

- pomysłowość, sposób wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny,

- dobór technik plastycznych do wieku.

 

Najciekawsze prace przechodzą do II etapu (konkurs międzyszkolny organizowany przez SP11 w Szczecinie).

 

TERMIN ODDAWANIA PRAC:  29.11.2018

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału J

                                                                                                             Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

„Nie taka grrramatyka straszna jak ją malują” SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Regulamin konkursu dla dzieci klas V

CELE KONKURSU

 

-rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim,

 

-podniesienie poziomu umiejętności językowych,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

 

 

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 5.

2. Konkurs polega na wykonaniu zadań gramatycznych na poziomie A1+.

3. Czas trwania konkursu około 45 min.

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału. J

Katarzyna Kozakiewicz ,Małgorzata Muzolf

LISTY DO M. KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ETAP SZKOLNY

Regulamin:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6

2.Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).

3. W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

4. List musi mieć długość: klasy 4: minimum 8 zdań klasy 5: minimum 10 zdań klasy 6: minimum 12 zdań.

5. Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.

6. Technika wykonania i zdobienia listu-dowolna.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

-poprawność językowa,

-poprawne zaadresowanie koperty

-formę pracy (list),

-oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,

-ogólny wyraz artystyczny.

 

Najciekawsze prace przechodzą do II etapu (konkurs międzyszkolny organizowany przez SP11 w Szczecinie).

Termin oddawania prac – do  29.11.18r.

               

Serdecznie zachęcam do udziału J

                                                                                                           Katarzyna Kozakiewicz

Konkurs plastyczny Portret Moniuszki

Regulamin konkursu znajduje się pliku pdf.

regulamin konkursu

Konkurs „Mistrz literowania”- wyniki

Konkurs „Mistrz literowania” adresowany był do uczniów klas 4. Zadaniem uczestników było przeliterowanie słów w j. angielskim wylosowanych przez uczestnika. W konkursie wzięli udział: Zosia Bajerska, Antonina Biskupska, Filip Lochyński, Antoni Strzępka, Jakub Frankowski, Fryderyk Wojtas, Aleksander Łukawski, Mikołaj Pałaszyński, Maksymilian Gruetzmacher, Antoni Babczyński. Jury w składzie Katarzyna Kozakiewicz oraz Małgorzata Muzolf wyłoniło laureatów konkursu: Aleksander Łukawski 4a, Fryderyk Wojtas 4d, Mikołaj Pałaszyński 4a Wszystkim uczniom dziękujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

„Moja zakładka" konkurs biblioteki

Zachęcamy uczniów klas drugich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki. Technika dowolna. Podpisane prace przynosimy do biblioteki, do końca października.

Cele konkursu: 

-  promocja czytelnictwa,

-  zainteresowanie książką,

-  rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej.

Zasady konkursu:

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

- Przy wykonaniu zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książek.

- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem), na której umieszczone będą następujące dane: imię i nazwisko, klasa

 

„Jesienne zwierzaki”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci  oddziałów pierwszych

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
 2. Termin oddania prac: 15 listopada 2018r.
 3.  Temat prac konkursowych brzmi: „Jesienne zwierzaki”.
 4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie oddziałów II.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 15 listopada
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną z plasteliny z elementami roślinnymi..
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 listopada.
 4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i wystawie szkolnej.

SP.BN