Search

Projekt „Bezpieczne i rozważne ferie” - Małgorzata Jeśko-Doręgowska

 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

(„Dobre praktyki”)

 

Projekt „Bezpieczne i radosne ferie”

 

Termin realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/2012 (termin poprzedzający ferie).

Projekt adresowany dla wszystkich uczniów klas 1-3 w ramach edukacji wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz dla klas 4-6.

 

  Cele programu:

 

Ø propagowanie zdrowego stylu życia,

Ø rozwój talentów i zainteresowań sportowych,

Ø znaczenie „rozgrzewki” i przygotowania do sezonu narciarskiego

Ø ruch jako jeden ze sposobów na integracje

Ø kształtowanie wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu,

Ø zwiększenie aktywności fizycznej,

Ø poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych

Ø poznanie zasad postępowania, „gdy się lód załamie”

Ø kształtowanie u uczniów umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji

 w sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu

Ø poznanie „Dekalogu narciarza”

Økształtowanie u dzieci odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych –uczeń zna numery alarmowe.

 

 

W ramach projektu odbyła się:

 

-pogadanka na temat zabaw i sportów zimowych oraz wynikające z nich zagrożenia

- Omówiono „Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych”

- Wskazano „Przestrogi dla dzieci, dotyczące zabaw zimowych”

- Omówiono, jak należy postępować „Gdy lód się załamie…” . Nauka postępowania (część praktyczna: gdy jest się samemu, gdy ktoś może nam pomóc –wykorzystanie szalika, deski, gałęzi, drabiny –ćwiczenia na ustawionym , sztucznie „lodowisku”)

- obejrzenie projekcji filmu ratownictwa na lodzie

- konkurs „Ja się nie nudzę !” (giełda pomysłów na feryjną nudę-w tygodniu przed feriami-prezentacja)- zaprezentowanie na tablicach „Giełdy pomysłów”.

- wykonano gazetki podsumowujące i informacyjne

-turniej wiedzy o bezpieczeństwie zimą (można zorganizować po zakończeniu projektu)

 

     Oraz dodatkowo dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki  omówiono i  odbyła się:

 

- Prezentacja zasad postępowania :„W domu przed sezonem”, „Pierwsze chwile na stoku”, „Oznaczenia tras narciarskich”, „Zachowanie na wyciągu”, „Wypadek na stoku”.

- Kodeks Narciarza

- konkurs foto „Bezpiecznie, bo w kasku” (konkurs na ferie).

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych:

  • Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna odległość do najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na czas, widząc zbliżający się samochód?
  • Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody – zaskoczony kierowca może stracić równowagę i spowodować wypadek.
  • Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!
  • Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i zachęcają do gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu.
  • Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać się z dekalogiem narciarskim, opracowanym przez GOPR (www.gopr.pl/index.php?action=dekalog).
  • Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
  • Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu.
  • Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy odblaskowy.
  • Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami. Informujemy o nich osobę dorosłą.
  • Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu. Dach igloo, w momencie odwilży, grozi zawaleniem i przysypaniem nas. O nieszczęście nietrudno.

 

 

 

Przestrogi dla dzieci, dotyczące zabaw zimowych:

Nie zjeżdżaj z górki na ulicę !

Nie wchodź na zamarznięte jeziora i stawy !

Nie rzucaj śnieżkami w ludzi i w samochody !

Nie ślizgaj się na chodnikach !

Zakładaj kask ochronny na głowę !

Nie urządzaj kuligu za samochodem po ulicach !

Bądź rozważny i odpowiedzialny !

 

 

Gdy lód się załamie:

1.  Zachowaj spokój.

2.   Wołaj o pomoc.

3.  Staraj się wydostać na lód powoli, rozkładając ręce szeroko.

4.   Nie zdejmuj ubrania.

5.   Chwytaj się krawędzi lodu powoli, nogami wykonując ruchy pływackie. Staraj się wpełzać na lód.

6.   Po lodzie poruszaj się czołgając.

7.   Jeśli nie możesz się wydostać, wołaj o pomoc i pozostań nieruchomy.

 

 

Relacja do mediów po przeprowadzeniu projektu:

Projekt „Bezpieczne i rozważne ferie” przy współpracyz programem MinisterstwaSportu i Turystyki „Bezpieczny stok”

w SP 3, w Chodzieży

 

Przygotowując się do ferii zimowych i sezonu narciarskiego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży przez ostatnie dwa tygodnie po raz pierwszy brali udział w wyjątkowym projekcie „Bezpieczne i rozważne ferie”- autorstwa nauczycielki Małgorzaty Jeśko –Doręgowskiej. Udział w projekcie wzięły wszystkie klasy 1-6, a zajęcia przeprowadzone były głównie podczas lekcji wychowania fizycznego przez autorkę projektu oraz przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem projektu było: kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu, zwiększenie aktywności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych, kształtowanie u uczniów umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu; kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych; oraz dzielenie się pomysłami „na feryjną nudę”.

W ramach projektu uczniowie brali udział w pogadance na temat zabaw i sportów zimowych oraz wynikające z nich zagrożenia. Omówiony został szczegółowo „Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych”, ustalono wspólnie „Przestrogi dla dzieci, dotyczące zabaw zimowych”; omówiono znaczenie „rozgrzewki” i przygotowania do sezonu narciarskiego; omówiono i poznano zasady postępowania w sytuacji „gdy się lód załamie”; obejrzano projekcje filmu ratownictwa na lodzie oraz odbyła się praktyczna nauka postępowania – gdy się lód załamie, co cieszyło się chyba największym zainteresowaniem uczniów.

 

Dodatkowo, w ramach teorii „dzieci łamią zasady bezpieczeństwa najczęściej wtedy, kiedy się nudzą…” zorganizowano w ramach projektu konkurs „Pomysły na feryjną nudę”. Z propozycji uczniów zorganizowano na korytarzu szkolnym „Giełdę pomysłów”, gdzie każdy mógł podzielić się swoją propozycją i wybrać coś dla siebie samego. Oczywiście za najciekawsze propozycje były przyznane dyplomy: I m. przyznano  Ricie Malinowskiej z kl.2a, II m. Julia Wisińska kl.6b, i dwa III m. Kacper Hak kl.2c i Marcelina Mikołajczak kl.4c.

 

Nie zabrakło również gazetki na tablicach głównego korytarza z najważniejszymi zagadnieniami projektu.

 

„W trakcie organizacji projektu udało nam się nawiązać współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które prowadzi obecnie na górskich stokach akcję „Bezpieczny stok” pod patronatem między innymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. W prawdzie nie dotrą osobiście na chodzieski „stoczek”, ale wspierając nasz projekt podzielili się z nami materiałami szkoleniowymi i zaprosili do konkursu „Bezpiecznie, bo w kasku”. Jest to niewątpliwie dla nas wielki sukces, a nasz własny projekt zyskał jeszcze większe znaczenie i słuszność w podjętym temacie…”- komentuje autorka M.Jeśko-Doręgowska.

 

W ramach otrzymanych materiałów omówiono i przedstawiono uczniom multimedialną prezentacje zasad postępowania :„W domu przed sezonem”, „Pierwsze chwile na stoku”, „Oznaczenia tras narciarskich”, „Zachowanie na wyciągu” i  „Wypadek na stoku”. Uczniowie poznali „Dekalog narciarza”, oraz „Kodeks FIS –obowiązujący na stokach całego świata”.

Uczniowie otrzymali również książeczki zawierające omawiany materiał pt. „Bezpieczny stok”. Omówiono znaczenie konieczności posiadania na stoku kasku oraz gogli narciarskich. Pokazano w jaki sposób dobrać i zakładać kask.

Uczniowie zostali również zapoznani z regulaminem oraz zostali zachęceni do udziału w konkursie foto „Bezpiecznie, bo w kasku”.

 

Mamy nadzieję, że obszerny zakres zagadnień w przeprowadzonym projekcie, propozycje pomysłów i zadania praktyczne pozwolą naszym uczniom spędzić ciekawie i rozważnie rozpoczęte zimowe ferie.