Search

Śladami Stasia i Nel

Możesz czytać lektury. Mogą Ci się one podobać, ale jeśli nie utrwalisz elementów świata przedstawionego, nie opowiesz przygód bohaterów, czy nie zagłębisz się w piękno opisów przyrody, zapomnisz treść.  Najlepszym utrwaleniem wiedzy jest wyselekcjonowanie zgromadzonego materiału, by przedstawić go w formie plastycznej i opisać przedstawiane elementy. W ten sposób ćwiczymy również umiejętność publicznych występów. Jaka metoda aktywizująca jest do tego szczególnie pasująca? Metoda projektu.

Tym razem klasa Vb wybrała się do Afryki, by usystematyzować wiedzę o  świecie przedstawionym stworzonym przez Henryka Sienkiewicza w powieści W pustyni i w puszczy. Swoje prace uczniowie prezentowali na języku polskim  w marcu i na początku kwietnia. Prezentacje rozciągnęły się w czasie z powodu nieobecności uczniów. Uczniowie nabrali doświadczenia w prezentowaniu swoich prac i zaczęli też nabierać pewności siebie. Oto zdjęcia.

Mirosława Stube