Search

"Stawiamy na zdrowie" - Małgorzata Jeśko-Doręgowska

 

PROJEKT  „Stawiamy na zdrowie”

 

Autor: Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Adresaci Projektu: klasy I

Termin realizacji: od października 2012 do czerwca 2013 ( zakończenie finałem 1.06.2013)

 

Głównymi celami projektu są:

 

- propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia

- profilaktyka prozdrowotna

- kształtowanie wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu,

- troska o zdrowie - drogą do aktywnego myślenia i działania

- edukacja rodziców w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej- drogą kształtowania wzorcowych nawyków w domu rodzinnym uczniów

 

 

 Zajęcia odbywają się cyklicznie, a każdy scenariusz zajęć zawiera treści, zadania, konkursy oparte na celach i przesłaniach projektu.

Do tej pory zrealizowano:

Zajęcia I : „Recepta na zdrowie” dotyczyła zagadnień „Piramidy zdrowego żywienia” oraz potrzeby aktywności fizycznej i higieny każdego dnia.

 

Zajęcia II: (20.12.) dotyczyło - zdrowego odżywiania się, a zwłaszcza konieczności zjadania w szkole II-go śniadania zgodnie z hasłem „II śniadanie – lepsze myślenie”.

 

Z tej okazji zorganizowano wspólne spotkanie dla klas I na stołówce szkolnej, angażując w przedsięwzięcie rodziców, bo to oni są najbardziej odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci i  przygotowanie im II śniadania.

Cele lekcji: integracja na poziomie klas, wspólne działanie wychowawców oraz integracja rodziców i angażowanie ich w podejmowane działania; pokazanie uczniom, czym może być II śniadanie oraz wyjaśnienie, dlaczego jest ono takie ważne; podejmowanie samodzielne i zespołowe prac gospodarstwa domowego; zapoznanie z wartościowymi produktami i ich degustacja.

 

W związku z uświadamianiem uczniów o wartościach odżywczych poszczególnych produktów oraz licząc na współpracę z rodzicami i wspólną troskę o zdrowie naszych uczniów –proponujemy, aby środy - były już na stałe dniem zdrowego, II śniadania. Uczniowie tego dnia nie przynoszą słodyczy, a poza kanapką mogą jogurt, owoc lub warzywo. Miło, jeśli uczniowie z czasem sami będą dbali o „wartościowe” śniadanie nie tylko w środy, a wspólnie z rówieśnikami, chętniej będą spożywali więcej warzyw i owoców. 

 

Zajęcia III: PLANOWANIE, JAKO  DROGA  DO  OSIĄGNIĘCIA  DOBRYCH  NAWYKÓW W  TROSCE  O   MOJE  ZDROWIE

KOMPETENCJA KLUCZOWA:

1.      Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.

 

KOMPETENCJE SKŁADOWE: umiejętności :

1.      Uczeń potrafi zaplanować swój dzień.

2.      Rozumie potrzebę stosowania się do zasad „Zdrowego stylu życia” , uwzględniając w nim potrzebę aktywności fizycznej, higieny i zdrowego odżywiania.

3.       Uczeń potrafi określić cel oraz wyrazić własne oczekiwania - prowadzące przez planowanie działań prozdrowotnych i dobre nawyki do osiągnięcia zaplanowanego ‘swojego idealnego portretu’.

4.      Definiuje pojęcia: zdrowie, styl życia, trening.

5.      Analizuje własne działania w codziennym życiu-samokontrola- umie nazwać błędy.

 

Przebieg zajęć:

Planowanie, to podstawa mojego sukcesu. Planowanie dnia z uwzględnieniem poznanych już „zasad zdrowego życia” – sport, higiena, odżywianie….

 

ZADANIA:

 

ZADANIE 1 - rozwiązanie testu „ Dobre decyzje- dobre nawyki” ( ZAŁĄCZNIK NR 1 )

 

ZADANIE 2 – narysuj, jak chciałbyś wyglądać za 50 lat? Wykonaj swój własny, zaplanowany model ( wizerunek fizyczny) ,

 Jakiego SIEBIE chcesz osiągnąć? Technika wykonania pracy dowolna.

Można po wykonaniu zadania dokonać prezentacji lub zorganizować wystawę.

Mój własny- zaplanowany- wizerunek. Jakiego JA chcę osiągnąć?

 

ZADANIE 3 – w domu rzetelnie realizować zadania zawarte w tabeli: PLANOWANIE, JAKO  DROGA  DO  OSIĄGNIĘCIA  DOBRYCH  NAWYKÓW W  TROSCE  O   MOJE  ZDROWIE Samokontrola każdego dnia z potwierdzeniem przez rodzica.