Search

Kółko redakcyjne „Pinezka” - Lucyna Dominikowska

 

W nasze szkole od wielu lat działa kółko redakcyjne. W zajęciach uczestniczą dzieci na zasadzie dobrowolności. Redaktorami są uczniowie klas IV-VI. Praca  w zespole redakcyjnym daje możliwość zaangażowania uczniów różnych klas i grup wiekowych, co często przynosi zaskakujące rezultaty, a przede wszystkim satysfakcję i radość dzieciom. Uczniowie mogą zaistnieć w inny sposób niż tylko przez naukę.  Współpraca z wychowawcami i samorządem uczniowskim daje możliwość promowania różnorodnych talentów.

Efektem pracy uczniów  i opiekunów jest gazeta szkolna „Pinezka”. Gazetka w szkole cieszy się dużą popularnością, od dwóch lat każdy uczeń ma możliwość przesłać swój tekst, ciekawe zdjęcia pocztę elektroniczną. A od roku zamieszczamy naszą gazetkę na stronie internetowej naszej szkoły.

W „Pinezce” zamieszczamy  twórczość literacka naszych uczniów, piszemy o ich sukcesach, wspomnieniach z ciekawych podróży. Nigdy nie brakuje też w niej łamigłówek i dowcipów. Często prezentujemy wywiady z pracownikami naszej szkoły. Z gazetki można się również dowiedzieć, co czeka nas w danym miesiącu w szkole. Cały zespół redakcyjny dba o to, by każdy artykuł był dopracowany do perfekcji.

Uważam, że praca w zespole redakcyjnym daje uczniom wiele umiejętności:  

·       rozwija kompetencje komunikacyjne ucznia,

·       posługiwania się poprawną polszczyzną,

·       przyczynia się do poznawania różnych form pracy dziennikarskiej,

·       uczy trudnej sztuki wypowiedzi precyzyjnej, zwięzłej, zrozumiałej dla innych, selekcji materiału i odpowiedzialności za słowo, sztuki wypowiadania krytyki lub pochwały,

·       kształci umiejętność pracy w grupie i dyscypliny,

·       kształtuje poczucie estetyki,

·       umiejętności wnikliwej obserwacji środowiska - szkolnego, lokalnego, rówieśniczego,

·       praca w zespole redakcyjnym pobudza zainteresowanie uczniów rozwojem technologii informacyjnej,

·       kształci umiejętność praktycznego wykorzystania programów komputerowych przy redagowania gazetki szkolnej,

·       uczy wyszukiwania informacji w różnych źródłach,

Praca w zespole umożliwia sukces indywidualny i zespołowy, partnerstwo między nauczycielem i uczniami, buduje przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej tradycji, zbliża szkołę do środowiska.