Scenariusz apelu – Janusz Korczak – prawa dziecka - Dorota Janowiak

  • Drukuj

 

Cel główny: Zapoznanie uczniów z prawami dziecka.

Cele szczegółowe:

Po apelu uczniowie powinni:

  • wymienić kilka podstawowych praw dziecka;
  • wytłumaczyć, co oznaczają wybrane prawa;
  • rozpoznać, kiedy prawa dziecka są naruszane;
  • być świadomi swoich praw i obowiązków;
  • rozumieć prawo innych ludzi do posiadania praw;
  • wiedzieć, że powinni przeciwstawiać się przemocy;
  • wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić o pomoc.

Metody: występ publiczny dla kolegów i koleżanek ze szkoły.

Formy: grupowa, zbiorowa, indywidualna.

Środki: płyta CD z piosenkami „Wszystkie dzieci nasze są”, „Na raz na dwa” „ Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej, prezentacje praw dziecka i biografii Janusz Korczaka.

Miejsce: sala gimnastyczna.

Wykonawcy: klasa II A.

Apel przygotowała: Dorota Janowiak

 

1.     Powitanie zebranych i przedstawienie tematu spotkania

Dzień Dobry!

Chciałabym serdecznie powitać uczniów, dyrekcję i nauczycieli na dzisiejszym apelu.

Spotkaliśmy się, aby omówić prawa i obowiązki dziecka. Mam nadzieję, że przygotowana przez nas inscenizacja przybliży wam ten temat.

 

Prowadząca: 

Minęło 64 lata od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dziecko to mały człowiek. Jednak nie wszyscy dorośli o tym pamiętali.

W związku z tym 22 lata temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. Czy znasz swoje prawa? Dziwisz się? Dzieci też mają swoje prawa, które przestrzegać muszą osoby dorosłe - panie w szkole, nasza sąsiadka, policjant, kierowca autobusu, nasi rodzice... Wszyscy! Kto ich nie przestrzega może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Prawa zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci na świecie, bez względu na wiek, płeć, czy kolor skóry. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991roku - to dopiero 21 lat.

 

2.     Piosenka: „ Na raz, na dwa” Majki Jeżowskiej

3.   Prezentacja „ Janusz Korczak – obrońca praw dziecka” Razem dla praw dziecka.ppt - Prezentacje - różne ... - chomikuj.pl/.../Prezentacje+multimedialne/Prezentacje.../Razem+dla+..

4.          Wiersz pt.  „Prawa Dziecka” 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

 

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić

Stworzyli dla Was mądre prawa

Więc je, na co dzień i od święta

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo wybierać, z kim się będę bawić.

 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

 

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

 

Tak się tu wiersze poukładały w prawa dla dzieci na całym świecie,

                       Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

 

5.Wiersz pt. „Krzyknij nie!”                

 

Dzieckiem być w dorosłym świecie nie jest łatwo. To nie żarty. 

Ty człowiekiem jesteś przecież ważnym i szacunku wartym.

 

Gdy ci ludzie zagrażają pełni złości i przemocy,

jeśli ci się dzieje źle – krzyknij   NIE!

 

Gdy koledzy na boisku pobić chcą lub skrzywdzić cię

myślą, że im wolno wszystko – krzyknij  NIE!

 

W szkole ktoś ze starszej klasy postępuje bardzo źle, 

znęca się nad tobą czasem – krzyknij NIE!

 

 

Może czasem ktoś z twych bliskich chce ci robić rzeczy złe.

Nie wstydź się i powiedz wszystkim – krzyknij  NIE!

 

 

Jeśli ktoś, gdy nikt nie widzi, dziwnie chce dotykać cię,

a ty boisz się i wstydzisz – krzyknij  NIE!

 

Może ktoś ci proponuje: „Zapal sobie! Napij się!”

Czymś niezdrowym cię częstuje – krzyknij – NIE!

 

Jeśli jakiś nieznajomy nagle cię zaprosić chcę, 

Mówi, by z nim iść do domu – krzyknij – NIE!

 

Gdy ci ktoś warunek stawia, byś coś ukradł w sklepie gdzieś, 

Do przestępstwa cię namawia – krzyknij – NIE!

 

Nie wstydź się na alarm dzwonić. 

Krzyknąć NIE CHCĘ! Nie bój się.

 

Ty masz prawo, by się bronić przed przemocą oraz złem.

Jeśli ci się dzieje źle – krzyknij NIE!

 

6. REC.  
 Zosia ma malutki,  
Ja zaś większy nos.  
Kasia ma blond loki,  
Ja ciemniejszy włos.  
Adam jest wysoki,  
  
Każdy z nas jest inny,  
Lecz czy gorszy ktoś?

 
Jacek lubi pizzę,  
Dawid ma na lody chęć,  
Ja kocham muzykę,  
Na flecie lubię grać.  
Piotr wybiera kino,  
Bartek woli mecz.  
Każdy z nas jest inny,  
Lecz czy gorszy jest?

 

 7. PROWADZĄCA  

        Być starszym -  to marzenie dzieci,
        A przecież czas tak szybko leci,
        Mija godzina za godziną,
        Nim się spostrzegłeś -  rok upłynął...
        A przecież dzieciństwo to najmilszy czas,
        Czas beztroskich zabaw z przyjaciółmi.
               Dzieci - to słońce i radość
               Dzieci - najdroższy skarb.  
        Ale nie zawsze nasze skarby mają życie usłane różami.

        Czasem muszą się zmagać z przeciwnościami losu, z chorobą,
        z niepełnosprawnością.  
        I wtedy właśnie czekają na gest przyjaźni, na zrozumienie ze strony  innych.

 

 

8. REC. 

         Dla wszystkich słońce świeci, 
         Dla dorosłych i dla dzieci, 
         Dla tych dużych no i małych, 
         Dla siłaczy i dla słabych.

         Świeci także dla Marcinka, 
         Który prosto w nie spogląda, 
         Choć zupełnie nic nie widzi, 
         To szczęśliwy jest jak każdy.

         Dla Madzi świeci słoneczko, 
         Która nóżkę ma przykrótką, 
         Świeci dla tych, co uliczką 
         Jadą wózkiem inwalidzkim.

         Słonce świeci dla wszystkich.

9. REC.

       Kiedy jesteś sam jak palec, świat wygląda dość ponuro i paskudnie.

       Bo o smutki dużo łatwiej, a o radość znacznie trudniej.

       Najlepiej razem cieszyć się książką, piosenką, obrazem.

       I z przyjacielem dzielić każdą swoją myśl.

       Najlepiej razem, tak jak dziś.

 

10. PROWADZĄCA

        A czego pragną dzieci?

11. RECYTATORZY: 

            My, dzieci, chcemy się śmiać.
            My, dzieci, chcemy się bawić.
            Na ulicach i w parkach miast 
            Poznania, Krakowa, Warszawy...

            My, dzieci, chcemy się śmiać.
            My, dzieci, chcemy się bawić.
            Na ulicach i w parkach miast 
            Poznania, Krakowa, Warszawy...

 

12. REC. 

Zbuduję dom z cegieł miłości

Połączę je cementem radości

Dach ułożę z dachówek szczerości

Szyby będą ze szkła przyjaźni

Pomaluję je farbą wyobraźni

Fundamenty zrobię z betonu zrozumienia

I dodam małe ziarenko cierpienia

Płot zrobię z desek prawdomówności

A furtkę z prętów czułości

W ogrodzie posadzę róże życzliwości

Zaś obok nich trawę wyrozumiałości

Tu zawsze będę miała schronienie

Mieć taki dom to moje marzenie

 

13. PROWADZĄCA 

Czego jeszcze życzyć dzieciom?

               Już chyba niewiele: 
               Śmiechu w domu
               I lodów w niedzielę. 
               I przyjaciół najlepszych na świecie.

               I wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.

 Chcemy, by lubić zaczął nas ktoś.

 Chcemy zmartwieniom powiedzieć - dość!

                   Szkoda, że tak niewielu ludzi na świecie
                   słucha głosu dzieci.

 

14. RECYTATORZY. 

 Chcemy, by lubić zaczął nas ktoś.

 Chcemy zmartwieniom powiedzieć - dość!

                   Szkoda, że tak niewielu ludzi na świecie
                   słucha głosu dzieci.

 

15. REC. 

Dziś jest okazja poprosić dorosłych, by nas wysłuchali; by zrozumieli, że my też potrafimy myśleć rozsądnie i dbać o swoją przyszłość.

Dziś jest okazja poprosić dorosłych, by nas wysłuchali; by zrozumieli, że my też potrafimy myśleć rozsądnie i dbać o swoją przyszłość.

 

16. Piosenka: „ Wszystkie dzieci nasze są” Majki Jeżowskiej

 

17. PROWADZĄCA 

W szkole mamy do czynienia nie z dzieckiem, ale  z uczniem. To ważne rozróżnienie, bo dziecko jest sobie dzieckiem w domu, dla rodziców,  a dla szkoły jest uczniem, czyli małym człowiekiem, który ma obowiązek uczyć się, przestrzegać regulaminu szkoły i słuchać nauczycieli.
Jest oczywiste, że uczeń i nauczyciel nie mają równych praw.  Jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa i należy ich przestrzegać  w codziennej szkolnej rzeczywistości.

W Polsce nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia. Są one zawarte są w wielu ustawach i rozporządzeniach. Określa się je zazwyczaj na podstawie Konstytucji, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, Ustawy o systemie oświaty,  statutu szkoły, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Konwencji o prawach dziecka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych praw wolności. Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia.

Szkoły samodzielnie tworzą swoje statuty, w których określają zasady funkcjonowania szkoły oraz sposoby współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Statut szkoły precyzyjnie określa prawa i obowiązki uczniów tak, by później uniknąć konfliktów nauczyciel - uczeń w kwestii przestrzegania ustalonych reguł.

 

18. PROWADZĄCA 

W naszej szkole też funkcjonuje Statut, zawiera on prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zgodnie ze Statutem uczeń naszej szkoły ma prawo do:

-        podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej

-        rozwijania zainteresowań intelektualnych i sportowych

-        życzliwego, podmiotowego traktowania i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

-        zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymogami, obiektywnej jawnej oceny oraz do określonych i ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce

-        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

-        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

-        poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, koleżeńskich, rodzinnych

-        swobodnego wyrażenia myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób

-        korzystania z wycieczek klasowych i międzyklasowych 

 

19.Piosenka: „ Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej

 

20. REC. 

 

Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,  
co w życiu ciebie czeka. 
I ty też możesz wyrosnąć 
na wielkiego Człowieka.

21. Prezentacja   „ Prawa dziecka 2” wykonana na podstawie: chomikuj.pl/gosiach6/prawa+dziecka+w+obrazach

 

      Odczytanie praw dziecka:

 
PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU
PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE
PRAWO DO PRYWATNOŚCI
PRAWO DO WYPOWIEDZI
PRAWO DO NAUKI
PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY
PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI
PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA

 

22.  Słowo na zakończenie

 

Mówiliśmy wiele o prawach, jakie mają dzieci – abyście je znali i z nich korzystali.

Musimy jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi - kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia -  w pokoju i spokoju, w miłości i  poczuciu bezpieczeństwa.

Należy również pamiętać, że oprócz praw – mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka naszych rodziców, Polaka i człowieka.