Projekt edukacyjny „Zostań damą, bądź dżentelmenem”.

  • Drukuj

Wiadomym jest, że najlepiej przyswajana jest wiedza, która wiąże się z emocjami. Przeżycie wydarzenia, emocjonalne zaangażowanie, sprawia, że zapamiętujemy je na długo. Tak miał zadziałać projekt:
" Zostań damą, bądź dżentelmenem."
Obejmował on cykl zajęć realizowanych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki i dotyczył treści: „ Mistrz grzeczności”, „ Czy wiesz, jak należy się zachować.”
Podzieliłam go na dwa etapy:

Pierwszy etap
, realizowany podczas godzin z wychowawcą, obejmował 3 tematy:

1. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
2. Kto to jest DAMA, kto to jest DŻENTELMEN?
3. Uczymy się dobrych manier.
Każda jednostka zawierała część wykładową i zestaw ćwiczeń- zabaw.

Każdy wychowawca otrzymał scenariusze zajęć i zestaw pomocy dydaktycznych.

Celem zajęć w ramach tematu pierwszego było:

- zapoznanie z terminem- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA,

- uświadomienie w jaki sposób oddziałujemy na otoczenie i jaki wpływ wywieramy na odbiorców poprzez komunikaty werbalne i niewerbalne,

- uczenie rozumienia, odczytywania i stosowania komunikatów niewerbalnych.

Uczniowie zapoznawali się z treściami podczas zabaw np.: „Odgrywanie ról”, „Język gucio- gucio”, „Pukanie do drzwi”, „Sprzeczne sygnały”.

Wszystkie zabawy miały uświadomić, że wrażenie jakie wywieramy na ludziach zależy
w głównej mierze od komunikatów niewerbalnych. To one składają się na tak zwane pierwsze wrażenie, bardzo istotne w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.

Zajęcia drugie miały pomóc w zdefiniowaniu pojęć- DAMA, DENTELMEN i stworzyć wizerunek osób odpowiadających tym definicjom.

- Uczniowie pracowali ze słownikami wyjaśniając znaczenia słów: dama, dżentelmen, konwenanse, maniery, taktowny, wulgaryzmy itp.

- Ich zadaniem było znaleźć wśród znanych im osób takie, które odpowiadają definicjom. Nauczyciel rozpoczynał listę wypisując swoje kandydatury na tablicy. Każda kandydatura musiała być uzasadniona.
Uczniowie uzupełniali listę, również motywując swój wybór i dyskutując nad poszczególnymi wyborami.

- Z kolorowych czasopism wycinali zdjęcia osób znanych - artystów, polityków, ..., i oceniali ich styl, sposób bycia - komunikaty niewerbalne i werbalne.
Nauczyciel prezentował portrety dam w malarstwie światowym np.: „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci.
Uczniowie wycinali zdjęcia wybranych postaci i naklejali je na osi w określonym porządku. Punktem zero było słowo Dama. Im dalej od słowa DAMA, tym mniej osoba na zdjęciu spełniała wymogi definicji.

Wnioskiem końcowym miało być stwierdzenie: „ Uczymy się zasad savoir-vivre, bo
w świecie dorosłych warto być CZŁOWIEKIEM Z KLASĄ.

Zajęcia trzecie, to praca z podręcznikiem savoir-vivre. Uczniowie wybierali zasady, które chcieliby wykorzystać w przygotowaniu scenek.
Wybrane drużyny tworzyły scenariusze dla wybranych przez siebie sytuacji i prezentowały je podczas zajęć. Drużyna najwyżej oceniona, miała reprezentować klasę podczas II etapu projektu.

Ważnym elementem, na który powinien zwrócić uwagę wychowawca, było wskazanie różnicy między dobrymi manierami a manierycznością.


Drugi etap to turniej klas V.

Celem tego etapu było:

- utrwalenie wiadomości z zakresy komunikacji interpersonalnej zdobytej podczas zajęć pierwszego etapu,

- utrwalenie materiału z zakresu savoir-vivre (w wyznaczonym zakresie),

- praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Zadania turnieju obejmowały:

1. Quiz - 3-osobowe drużyny odpowiadały na pytania przygotowane w oparciu o materiał realizowany podczas zajęć na godzinach wychowawczych.

2. Wybrany zespół przygotowywał scenkę obejmującą zasady savoir-vivre poznane podczas realizacji tematu trzeciego „ Uczymy się dobrych manier”.

3. Stroje na różne okazje- do tego zadania klasy wyznaczały 4 pary, które zaprezentowały stroje: szkolny codzienny, apelowy, na wyjście do teatru, na dyskotekę.

4. Każda klasa przygotowywała plakat na temat; „ Dama, dżentelmen”, który został zaprezentowany i oceniony podczas turnieju.

5. Każda klasa układała rymowanki - hasła, dotyczące savoir-vivre, bycia damą, dżentelmenem np.: Człowiek z klasą dobrze wie, kiedy i jak zachować się.

6. Rozsypanka literowa – wyznaczona dwuosobowa drużyna podchodziła do stolika, na którym znajdowały się rozsypane litery. Zadanie polegało na odgadnięciu hasła na czas.

Do współprowadzenia turnieju zapraszani są uczniowie klas VI- tych ( często przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego). Zadania oceniała trzyosobowa komisja pod przewodnictwem pani wicedyrektor.
Wszystkie zespoły, niezależnie od uzyskanego wyniku i zajętego miejsca były nagradzane. Zwycięska drużyna otrzymywała PUCHAR MISTRZA SAVOIR-VIVRE.

Każdego roku nasze przedsięwzięcie było ewaluowane. Uczniowie i wychowawcy mieli możliwość zasugerowania udoskonaleń i oceny projektu.
Wynik ewaluacji wskazał korzyści dla uczniów ( wybrane cytaty):

- „ Zajęcia nauczyły mnie, jak szanować innych ludzi”. (Okazywać szacunek)
- „ Nauczyłem się, jak traktuję innych.”
- „ Mogę zrobić dobre wrażenie.”
- „ Zajęcia nauczyły mnie zasad, których dotąd nie znałem.”
- „ DZIĘKI TEMU PRZEDSIĘWZIĘCIU DZIECI ZMIENIAJĄ SWOJE ZACHOWANIE.”

Wychowawcy uznali, że projekt powinien wejść na stałe  do programu imprez szkolnych.