Dzień Patrona szkoły - Joanna Rewolińska

  • Drukuj

Dzień Patrona szkoły

Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich.Ponieważ jesteśmy przekonani, że „Trudno być patriotą swego kraju nie znając i nie kochając swojej małej ojczyzny - najważniejszego własnego miejsca na ziemi. Jeśli tej miłości nie ukształtuje szkoła i środowisko, po prostu nie ukształtuje się wcale” (M. Jakubowska). Imieniny szkoły co roku są ważnym wydarzeniem.

Rocznica wydarzeń historycznych bezpośrednio związanych z naszym regionem jest inspiracją do przeprowadzania w tym czasie wielu interesujących konkursów. Na szkolnym korytarzu umieszczona jest gazetka informująca o idei, by zachęcić uczniów do udziału w konkursach.

Na godzinie wychowawczej przeprowadza się scenariusz lekcji pt. „Co znaczy być patriotą we współczesnym świecie”. Uczniowie zastanawiają się, co znaczy być współcześnie patriotą, a swoje wnioski przedstawiają w formie pięknych plakatów i prac plastycznych.

Ogłasza się również następujące konkursy:

  • Konkurs na pracę literacką „ Dlaczego należy pamiętać o Powstańcach Wielkopolskich”?
  • Konkurs poetycki na wiersz o szkole lub patronie szkoły.
  • Konkurs na kalendarium wydarzeń związanych z Powstaniem.
  • Konkurs na najpiękniejszą gazetkę klasową o patronie szkoły.
  • Konkurs plastyczny na temat powstania.


Każdego roku tematyka konkursów jest inna, co ma na celu zwiększenie ich atrakcyjności, a udział w nich ma pomóc w upamiętnianiu zwycięstwa Wielkopolan w drodze do niepodległości, upowszechnieniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ukazywanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskania niepodległości, rozbudzenie zainteresowania historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania, stworzenia uczniom możliwości samodzielnej pracy, pokazanie zalet pracy zespołowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci.

Efekty prac dzieci są corocznie prezentowane na holu szkoły, gdzie podziwiać można wspaniałe prace konkursowe, ogłasza się laureatów. Zwieńczeniem obchodów Dnia Patrona jest uroczysta akademia, wydanie specjalnego numeru szkolnej gazetki „Pinezka” oraz capstrzyk przy pomniku Powstańców na chodzieskim cmentarzu.

Znicz zapłonął też obok położonych pod tablicą pamięci przy wejściu do szkoły świeżych kwiatów. Redakcja szkolnej gazetki „Pinezka” wydała numer poświęcony Patronom.Wielkim sukcesem było to, że uczennica klasy 6 została laureatką Wojewódzkiego Etapu Konkursu Wiedzy o Powstaniu. A wieczorem zaproszeni goście obejrzeli w skupieniu film o początkach powstania i ze wzruszeniem wysłuchali montażu słowno- poetyckiego pt. „My jesteśmy Polakami” w wykonaniu dzieci. Tym samym zainaugurowano w naszej szkole powiatowe obchody 90. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a szkoła rozpoczęła przygotowania do uroczystych obchodów 50-lecia swojego istnienia.
Po zakończeniu realizacji projektu dokonałyśmy z koleżanką jego podsumowania, opracowałyśmy prezentację multimedialną i przesłałyśmy do ODN w Poznaniu. Napisałyśmy też stosowną informację do prasy.

W marcu 2009podczas XIII Targów Edukacyjnych nasza laureatka odebrała nagrodę, a ja w imieniu pani dyrektor otrzymałam z rąk organizatorów dla szkoły CERTYFIKAT KREATYWNEJ SZKOŁY, który był wyróżnieniem i nagrodą za twórczą aktywność w realizacji zadań projektowych.

Efekty podjętych działań:

Uczniowie wspaniale uczcili pamięć o patronie szkoły, mieli okazję zaprezentować swoje możliwości biorąc udział w konkursach. Ja doskonaliłam warsztat pracy pracując metodą projektu. Przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.