Search

Projekt edukacyjny „Z książką za pan brat” - Mariola Miłosek, Małgorzata Matyja, Dorota Janowiak

KLASY DRUGIE Z LEKTURĄ PRACUJĄ INACZEJ.

Klasy drugie w bieżącym roku szkolnym realizują  projekt edukacyjny „Z książką za pan brat”. Nadrzędnym celem tegoż projektu jest ścisła współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną. W ramach współpracy systematycznie, bo przynajmniej raz w miesiącu, uczniowie wybierają się z wizytą do biblioteki. Wizyta taka popularyzuje twórczość literatury dziecięcej, poszerza wiedzę dzieci o otaczającym ich świecie, a także zbliża do książki. W trakcie wizyty uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach, na których w formie literacko - teatralno - plastycznej  zapoznały się z treścią lektury „Zaczarowana zagroda”. Poza szkolnymi ławkami, usadowione na przyjemnych poduchach w sali bibliotecznej i zaopatrzone w egzemplarz lektury, kolejno popisywały się umiejętnością czytania. Swoją pomoc w czytaniu lektury zaoferowała także pani bibliotekarka. Wtedy z wielkim zaciekawieniem słuchały czytanego tekstu. Każdy z nich z przejęciem odpowiadał na pytania pani bibliotekarki, sprawdzające zrozumienie tekstu. Później bardzo aktywnie uczestniczyły w zadaniach, które miały formę zgadywanek i rebusów. Drugą część stanowiły zajęcia plastyczne w grupach, gdzie powstawały piękne prace tematycznie związane z lekturą. Końcowym etapem była prezentacja powstałych prac. Myślimy, że taka forma pracy z lekturą jest dla uczniów ciekawsza, nie zniechęca do czytania, a wręcz przeciwnie mobilizuje do popisywania się swoimi umiejętnościami. Daje każdemu dziecku możliwość pokazania się w dziedzinie, w której czuje się najpewniej.