Bieg terenowy - Małgorzata Balicka

 • Drukuj

Międzyprzedmiotowy bieg terenowy

 

„Zajęcia na świeżym powietrzu pozytywnie wpływają na stan naszego ducha.”

 „…żadna książka nie da tego, co ujrzenie osobliwości czy krajobrazu własnymi oczyma…”

 

Cele – uczeń:

 • poznaje przyrodę najbliższej okolicy.
 • wie, jak zachowywać się w obcowaniu z przyrodą,
 • doskonali współpracę w zespole,
 • zachowuje się właściwie na wycieczce,
 • utrwala materiał z różnych przedmiotów,
 • „uczy się ruszać”.

 

Grupa chętnych uczniów wybiera się z nauczycielami w teren (do lasu, nad jezioro, do parku). Nauczyciele  przygotowują trasę i stanowiska, gdzie na uczniów czekają zadania z różnych dziedzin (sportowe, przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, plastyczne) tematycznie związane z okolicą. Uczniowie wykonują zadania indywidualnie lub w grupie(po wcześniejszych ustaleniach) i zbierają punkty. Wygrywa osoba (grupa), która uzbiera najwięcej punktów. Nagrodą są dyplomy, słodycze lub drobne upominki (długopisy, notesy). 

    Przykłady zadań:

 •  rzut szyszką do celu,
 • skok w dal,
 • wyścigi między drzewami,
 • zebranie i rozpoznanie jak największej ilości liści,
 • narysowanie planu okolicy,
 • określenie kierunków głównych i pośrednich,
 • obliczenie pola liścia,
 • oszacowanie wysokości i wieku drzewa,
 • wykonanie szkicu drzewa,
 • ułożenie pięciu zdań złożonych na temat okolicy,
 • znalezienie obiektów o trudnej pisowni ortograficznej.