Najlepszy Talent Sportowy Szkoły - Małgorzata Jeśko-Doręgowska

 • Drukuj

    W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy organizowaliśmy w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca –talent sportowy naszej szkoły. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią.


Celem konkursu jest:

 • propagowanie  zdrowego stylu życia
 • angażowanie się uczniów w sportowe życie szkoły
 • stwarzanie możliwości osiągania i przeżywania sukcesu
 • popularyzacja sportu w szkole i środowisku
 • zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych
 • umożliwienie prezentacji sukcesów sportowych ucznia oraz jego zainteresowań
 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców (docenienie talentu i wkładu pracy).

 

Termin: Cały rok szkolny. Wyłonienie kandydatów- II półrocze. Głosowanie- maj.
Odpowiedzialni: nauczyciele WF
Celem ogłoszonego konkursu jest wyłonienie spośród społeczności szkolnej i uhonorowanie najlepszych uczniów, a zarazem sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Osób, które swoją osobowością i postawą wyróżniają się wśród koleżanek i kolegów. Uczniów, charakteryzujących się nienaganną kulturą osobistą, odnoszących sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości oraz osiągających sukcesy sportowe.
Mamy nadzieję, że konkurs ten zachęci młodzież do aktywnego i zdrowego stylu życia, w którym jest czas na naukę, sport i inne zainteresowania. Naszym priorytetowym zadaniem jest stworzenie wizerunku ucznia, aktywnie i zdrowo spędzającego czas wolny, swoją postawą i przekonaniami mówiącego „NIE” agresji oraz „nudzie” i uleganiu „zagrożeniom cywilizacji”, jakimi są otyłość i wady postawy.

Postanowienia końcowe:

 • konkurs trwa od września 2010 roku do czerwca 2011 roku
 • kandydatów do konkursu typują nauczyciele uczący w poszczególnych klasach
 • uczeń ma prawo do samodzielnego „zaprezentowania” swojego „sportowego dorobku” - w myśl hasła „sport, to moja pasja…” na głównej tablicy szkolnej
 • zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania przez całą społeczność szkolną
 • każdy ma prawo oddać  2 głosy – 1 na dziewczynkę, 1-w kategorii chłopców
 • klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców  klas I-III i IV-VI prowadzona jest niezależnie
 • w konkursie na najlepszy talent sportowy roku biorą udział uczniowie reprezentujący nasza szkołę na zawodach szkolnych, międzyszkolnych i wykazujących się aktywnością sportową poza szkołą
 • suma uzyskanych punktów –głosów-stanowi o miejscu w konkursie
 • wynik ogłoszony zostanie w dniu zakończenia roku szkolnego
 • najlepszy sportowiec roku otrzyma dyplom i nagrodę


Opracowała: Małgorzata Jeśko-Doręgowska