Search

Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

U PEDAGOGA - BARBARA PILARSKA

U PSYCHOLOGA – JOANNA DONDEROWICZ

przez: e-dziennik, telefonicznie tel. 67 281 25 35 ( godziny pracy na stronie szkoły w zakladce INFORMACJE/kiedy czynne?)

Możliwy bezpośredni kontakt w szkole po wcześniejszym umówieniu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Chodzież, ul. Składowa 5 , Telefon: 67 281 25 31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chodzież, ul. Krasińskiego 14, Telefon: 67 281 04 54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Chodzież, Notecka 28, Telefon: 67 282 08 93

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14, Telefon: 67 282 72 58

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Chodzież, Reymonta 12, Telefon: 67 282 78 64

ZAGROŻENIA W ŻYCIU NASZYCH DZIECI

ZAGROŻENIA W ŻYCIU NASZYCH DZIECI

Często Państwo myślę o tym, co zrobić, by moje dziecko było dobre, bezpieczne, wyrosło na porządnego człowieka.  By móc świadomie wychowywać należy często uświadamiać sobie o wielu zagrożeniach czyhających na dzieci.

Pierwszym, które wymienię to telewizja.

Dzieci w domach (nawet bez zgody i wiedzy rodziców) oglądają filmy przepełnione agresją, okrucieństwem, mordem i zwyrodnialstwem. Ludzkie postawy ze świata przestępczego dają najgorsze wzorce do naśladowania. Jeśli zabraknie ze strony rodziców i zastosowanej w porę ingerencji, pouczeń, właściwej opieki i odwrócenia uwagi od wszelkich niegodziwości – nie bądźmy zdziwieni, że nasze dziecko z dnia na dzień staje się nieczułe, zamknięte w sobie, agresywne i skłonne do naśladowania swoich bohaterów filmowych. Psychika dziecka w okresie dorastania szybko ulega skrzywieniu, deformacji i prowadzi do zacierania się granic między dobrem i złem.

Starajmy się mądrą, spokojną perswazją oddzielić miłość od nienawiści, pychę od pokory, piękno od brzydoty, prawdomówność od kłamstwa itd. Jeśli nasze mądre i  poparte przykładami rozmowy na powyższe tematy przyjdą w odpowiednim momencie, unikniemy wiele przykrych doświadczeń.

 

Wielkim zagrożeniem jest narkomania rodzice muszą bacznie obserwować swoje dzieci, interesować się ich życiem w szkole i poza nią. Wokół szkół krążą dilerzy sprzedający pod różną postacią narkotyki .

Dzieci mające kłopoty szkolne i rodzinne zwabiane i zachęcane do spróbowania tego „cudownego” środka na dobre samopoczucie wreszcie ulegną i z czystej ciekawości spróbują.

Pod  wpływem  narkotyków  zmienia  się  całkiem  osobowość  dziecka,  jego  charakter i  psychika, sposób myślenia i traktowania swoich bliskich, kolegów, szkołę i nauczycieli. Narkoman nie panuje nad sobą, kieruje się jakby innymi prawami, żyje w świecie mrzonek i iluzji, a jeśli zostanie pozostawiony sam ze swoim problemem, ze swą zakłóconą funkcją mózgu – często dochodzi do rodzinnych dramatów.

Obserwujmy więc swoje dziecko, czy nie za często żąda od nas kieszonkowego, czy nie ma oznak otępienia, rozdrażnienia, nadpobudliwości emocjonalnej, czy jego oczy nie patrzą błędnie rozszerzonymi źrenicami, kontrolujmy kontakty koleżeńskie, rozmawiajmy wreszcie o skutkach prowadzących do zguby nie tylko w sensie zdrowotnym, ale i społecznym. W upojeniu narkotykowym świat, całe otoczenie postrzegane są całkiem inaczej. Początek staje się miły, lecz koniec żałosny. Sięga się wtedy po inne środki odurzające takie, jak picie alkoholu i palenie papierosów. Mieszanka tych środków – to krok do popełnienia przestępstwa. Nie trudno wtedy ulec pokusie łatwego zdobycia pieniędzy, okradają kioski, sklepy, mieszkania samotnych ludzi, a nawet dopuszczają się ohydnych zbrodni i to na osobach bliskich.


Dość kontrowersyjnym tematem, któremu należałoby się przyjrzeć z bliska, jest alkohol wśród młodzieży. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, kiedy prawo z całą stanowczością, próbuje chronić nasze dzieci przed używaniem, a szczególnie nadużywaniem alkoholu, kiedy szkoły i wszelkie organizacje społeczne i młodzieżowe, promują życie bez używek, problem alkoholu nie jest znaczny. Niestety statystyki mówią same za siebie.

Alkoholizm wśród młodzieży ...

Przeprowadzone ankiety NHS dowodzą, że problem alkoholu wśród młodzieży istnieje i to na sporą skalę. Jeden na pięciu uczniów, przyznaje się do picia alkoholu, co najmniej trzy razy w tygodniu, dwóch twierdzi, że pije w swoim domu, u przyjaciół, lub na różnych imprezach.

Zapewne w tym momencie każdy z Was pokręci głową z oburzeniem, ale i tu zaskoczenie - robią to jak najbardziej legalnie!

I kolejne zaskoczenie - prawo, które bardzo rygorystycznie stanowi o spożywaniu alkoholu przez młodzież, w miejscach publicznych, które zabrania dzieciom do lat 16 nawet przebywania w pubach, chyba, że pod opieką dorosłych, a i wtedy nie wolno im podawać żadnych napojów alkoholowych.

Prawo pozostawia rodzicom decyzję, kiedy dziecko jest gotowe na kontakt z alkoholem. Zatem od dojrzałości i odpowiedzialności rodziców zależy, czy i kiedy nasze dziecko może zacząć spożywać napoje alkoholowe.

Zdania są podzielone. Jedni rodzice uważają, że jeśli zaczną, od najmłodszych lat uczyć dziecko kultury picia, podając np. do obiadu lampkę wina, jeśli alkohol nie będzie tematem tabu, ani przedmiotem kategorycznych zakazów, dorastający nastolatek nie będzie odczuwał potrzeby spróbowania "zakazanego owocu" w warunkach niekontrolowanych, czyli właśnie z przyjaciółmi, na imprezach.

Skutki takiego próbowania mogą być bardzo poważne. Młody człowiek, któremu alkohol posmakował, a poznanie tajemnicy staje się niezłą przygodą, dość szybko wpada w nałóg.

Z drugiej strony, obycie z alkoholem, może być atutem w nieustającej rywalizacji wśród nastolatków. ?Smakosz? łatwo może zaimponować kolegom znawstwem tematu, poza tym nie widzi nic złego w używaniu alkoholu. Bardzo trudno znaleźć złoty środek. Tym bardziej temat ten zasługuje, na głębokie przemyślenia, gdyż od naszego zachowania zależy, czy nasze dziecko nie popadnie w kłopoty.

Niezbędna jest nasza nieustająca czujność, na wszelkie zmiany zachowania, które mogłyby świadczyć o tym, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Wnikliwa obserwacja, ze strony zarówno rodziców, jak i nauczycieli, niejednokrotnie pozwala zapobiec poważnym problemom.

Warto też zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam rozpoznać pojawiające się kłopoty. Jak to mówią, alkohol jest dla ludzi, ale młody człowiek, nie zawsze wykazuje się zdrowym rozsądkiem i dojrzałością, do tego, aby wziąć całkowitą odpowiedzialność za swoje życie.

Dlatego naszym zadaniem jest ustrzec nasze dzieciaki przed poważnymi błędami, które mogą rzutować na całe ich przyszłe życie. To ogromna odpowiedzialność, ale warto poświęcić dziecku odrobinę więcej czasu, rozmawiać na trudne tematy. Nie zakazywać, ale tłumaczyć, nie grozić, ale przekonywać. Nie straszyć, ale pomagać.

Psychologowie dodają do listy przyczyn sięgania przez młodych ludzi po alkohol : dostępność alkoholu, nudę i nieumiejętność zorganizowania sobie czasu. Bo choć atrakcji i ofert spędzania czasu jest sporo, to większość z nich jest płatna. - Młodzież często sięga po alkohol, gdy nie wie, jak zagospodarować swój czas. Już u najmłodszych dzieci można zauważyć, że nie potrafią bawić się w zabawy tematyczne, nie umieją zajmować się sobą i organizować sobie czasu. Z tych dzieci wyrastają nastolatki wpatrzone w telewizor i komputer. Gdy tego brakuje, zaczynają się nudzić, nie mają pomysłu na sensowną aktywność, więc sięgają po alkohol jako atrybut dorosłości.
Alkohol piją coraz młodsze dzieci – tak wynika z badań. 12 lat to średni wiek, w którym młodzież sięga po alkohol pierwszy raz. Najczęściej po piwo. Ale 70 proc. gimnazjalistów przyznaje, że z zakupem wódki problemu też nie ma. - Jest również nowa, bardzo zła tendencja: coraz częściej i coraz więcej piją dziewczyny. Doganiają już w tej kwestii chłopców. Dla szpanu i z chęci popisania się. A policja podkreśla, że dzieci coraz częściej sięgają po cięższe alkohole, takie jak wódka. A ponieważ ich organizmy są nieodporne i nieprzyzwyczajone do alkoholu, więc po prostu się upijają. - Zjawisko się rozszerza, bo nastolatki nie potrafią odmawiać alkoholu i nie chcą odstawać od towarzystwa.

Samobójstwa są drugą, po wypadkach, przyczyną zgonów młodych ludzi. Nie można ich więc zlekceważyć jako zjawiska marginesowego. Większość aktów samobójczych dokonywana jest w stanie depresyjnym, którego objawy można rozpoznać stosunkowo wcześnie i podjąć działania pomocowe.

Nagłośnione przez media przypadki samobójstw wśród uczniów wywołały zaniepokojenie środowiska oświatowego i organów prowadzących i spowodowały nagły wzrost zapotrzebowania na profilaktykę w tym obszarze. Jednak nie wszystkie działania są bezpieczne i skuteczne.

Zagrożenia    Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń.

Mnękanie w Internecie,

Muzależnienie od Internetu,

Mszkodliwość dla zdrowia,

Mkoszty połączenia z Internetem,

Muszkodzenie sprzętu, wirusy, dialery,

Mproblemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych),

Mkontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią,

Mnieświadome udostępnianie danych.

Mstosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer”,

Mczęściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka,

Mnakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach,

 Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i ... bogiem dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu?

Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu?

 

Komputer z dostępem do Internetu to jedno z największych osiągnięć współczesnej cywilizacji. Bez konieczności wychodzenia z domu możemy dziś między innymi: zrobić zakupy, dzwonić, wysyłać e-maile, sprawdzić rozkład jazy autobusów czy pociągów, zarezerwować bilet, poszerzyć wiedzę, a także poznawać ludzi. 

W Polsce ponad połowa osób dorosłych posiada komputer osobisty, a blisko 40% z nich korzysta z Internetu. Na przestrzeni ostatnich lat liczba ta gwałtownie wzrasta. Dostęp do globalnej sieci jest najpopularniejszy wśród ludzi młodych, którzy korzystają z Internetu zarówno w szkole jak i w domu. Wielu rodziców, widząc swoje dziecko siedzące przed komputerem, jest zadowolonych z tego faktu. Pociecha ma bezpieczne zajęcie, nie włóczy się z kolegami czy koleżankami, a co za tym idzie nie jest narażona na żadne niebezpieczeństwo. Oczywiście jest w tym wiele racji, ale należy pamiętać o tym, że Internet poza treściami edukacyjnymi ma do zaoferowania wiele treści, które mogą być groźne.

Korzystając z Internetu bardzo często nie jesteśmy świadomi jakie zagrożenia może on ze sobą nieść. Mimo tego, że słyszymy o internetowej pornografii, pedofilii, czy oszustach, którzy grasują w sieci wydaje nam się, że nie dotyczy to nas i naszych bliskich. Prawda jest jednak taka, że w każdej chwili możemy narazić się na sytuację, która będzie miała dla nas nieprzyjemne konsekwencje. Wynika to zazwyczaj z nieumiejętnego i nieodpowiedzialnego korzystania  z Internetu. Dlatego należy być szczególnie uważnym, gdy korzystają z niego nasze dzieci. Pamiętajcie, by uczyć je odpowiednich zachowań, nawyków  i wyczulać na zagrożenia jakie niesie sieć. Internet może stać się bardzo przydatnym narzędziem w wychowywaniu dziecka. Należy jednak używać go bardzo rozsądnie. Wspólne przeglądanie stron internetowych, zdobywanie informacji niezbędnych do nauki, a nawet granie w gry komputerowe, mogą znakomicie wpłynąć na kontakty z dzieckiem. Od pierwszych chwil używania Internetu dziecko musi mieć jednak świadomość, że obowiązują tam pewne zasady, których należy przestrzegać. Musi również wiedzieć, że Internet to także pewne niebezpieczeństwa, które mogą je spotkać.

Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci:

·         Kontakt z treściami pornograficznymi.

Nawet nie trzeba ich długo szukać. Bardzo łatwo natknąć się na nie przypadkowo. Bywa tak, że dziecko szukając informacji na ulubiony temat może znaleźć strony pornograficzne

·         Kontakt z materiałami przepełnionymi przemocą.

 

Podobnie jak z wyżej wymienionymi stronami. Dziecko narażone jest na oglądanie scen przemocy, agresji a nawet publikowanych niedawno drastycznych egzekucji.

Komputerowe gry zręcznościowe mogą pobudzać dzieci i młodzież do zachowań agresywnych. Dają one dziecku możliwość uczestniczenia w agresywnych działaniach. Skutkiem oglądania przemocy w Internecie lub w grach komputerowych może być zmniejszenie lub całkowita utrata  wrażliwości emocjonalnej na ból i cierpienie innych.

 

·         Cyberprzemoc

 

Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w Sieci. Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę. 

·         Zmiana tożsamości i kontakt z pedofilami.

Wchodząc do sieci pojawia się pokusa, aby zaistnieć jako ktoś inny. Niektórzy chcą się odmłodzić, dzieci i młodzież pragną się postarzeć, w skrajnych przypadkach zmieniamy płeć. Dzieci, często umieszczają swoje zdjęcia, które dają dużo do życzenia. Niejednokrotne są to wizerunki, gdzie dziewczyny są np. skąpo ubrane. Dodając sobie lat, nawiązują kontakty z osobami przeciwnej płci, mocno starszymi od siebie. Często bywa to niegroźne, poważne zagrożenie pojawia się wówczas, gdy dziecko godzi się na spotkanie  z osobami poznanymi przez Internet, może wówczas stać się ofiarą pedofila lub innej osoby o złych zamiarach.

·         Kontakt z internetowymi oszustami.

     Sieć stała się wymarzonym polem działania wielu przestępców  i oszustów. Kupując towary na nielegalnych aukcjach, możemy zostać oszukani. Często zamawiane przez nas produkty bywają wadliwe a ich jakość zdecydowanie różni się od tego co oferują sprzedawcy.                                                                                                                       

·         Nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem.

W tym miejscu warto  wspomnieć o kopiowaniu nielegalnego oprogramowania.   

·         Konsekwencje finansowe.

     Korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer z Internetem  za pośrednictwem numerów 0-700 może doprowadzić do olbrzymich opłat, które niestety trzeba będzie uregulować.

 

·         Nieświadome udostępnianie informacji.

Dzieci bardzo często nie zdając sobie sprawy z kim naprawdę rozmawiają, podają swoje adresy, informacje o miejscu i godzinach pracy rodziców,  numery kart, zdjęcia, hasła itp. Oczywiście takie informacje dla potencjalnego złodzieja są nieocenione.                                                                                                                          

·         Zaburzenia relacji interpersonalnych.

Dzieci przebywające zbyt długo przy komputerze często zamykają się w sobie, żyją w innym świecie. Trudno się z nimi porozumieć, są nerwowe, im samym coraz trudniej komunikować się z najbliższymi.

·         Uzależnienie od Internetu.

 

Korzystanie z Internetu może stać się nałogiem. Dzieci oczarowane możliwościami jakie daje wirtualny świat, mogłyby siedzieć przy komputerze od świtu do nocy. Naukowcy udowodnili, że można uzależnić się od Internetu podobnie jak od alkoholu.

Jak chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu?

·         nauczcie dziecko odróżniać to, co dobre w Internecie od tego, co złe, bezużyteczne oraz niebezpieczne;

·         ustawcie komputer w ogólnodostępnym miejscu;

·         ustalcie z dzieckiem zasady oraz czas korzystania z Internetu i konsekwentnie je egzekwujcie;

·         mówiąc o zagrożeniach starajcie się nie demonizować Internetu - pokażcie dziecku,  że może on być źródłem wiedzy, pozyskiwania informacji oraz miejscem zabawy;

·         starannie wybierajcie programy multimedialne i gry komputerowe, zwracając uwagę aby były bez przemocy i dostosowane do wieku dziecka.

·         widząc dziecko oglądające przemoc lub grające w agresywną grę komputerową, powinniśmy wyrazić głośno swoją dezaprobatę;

·         jeśli sami nie poruszacie się w Internecie zbyt sprawnie, postarajcie się uzupełnić swoją wiedzę;

·         nauczcie dziecko, że osoba poznana w sieci nie zawsze musi być tym za kogo się podaje i nie musi mówić prawdy, przekonajcie wasze dzieci, aby z dystansem podchodziły do znajomych z Internetu i nie ufały im bezgranicznie; nie dopuszczajcie do sytuacji, gdy dziecko umawia się w rzeczywistym świecie z osobami poznanymi przez Internet i samo  udaje się na takie spotkanie;  

·         przekonajcie dziecko, że przy korzystaniu z sieci wszystkich obowiązują określone zasady - dziecko powinno mieć świadomość, że ograniczenia i zagrożenia związane z Internetem dotyczą nie tylko jego, ale także wszystkich, również dorosłych;

·         uczcie dziecko zachowań obowiązujących w sieci   (tzw. Netykiety: 3 główne zasady:  1 - myśl, 2 - nie działaj na czyjąś szkodę, 3 - nie nadużywaj);

·         starajcie się rozmawiać o tym, co dziecko robi w Internecie, zwróćcie uwagę, jakie informacje o sobie umieszcza (nie powinno podawać swoich danych osobowych, przesyłać zdjęć osobom poznanym w sieci);

·         można też filtrować szkodliwe treści, rodzice mogą zainstalować w swoich komputerach domowych odpowiednie oprogramowanie np. tj. Opiekun, Cenzor oraz filtry niebezpiecznych stron internetowych.

 

Musimy jednak pamiętać, że filtrowanie treści, to jedynie narzędzie wspomagające opiekunów. Nie ma w 100% skutecznych zabezpieczeń. Każde rozwiązanie techniczne bywa zawodne.

 

Co robić jeśli nasze dziecko jest ofiarą przemocy w Sieci:

·         dziecko nie powinno odpowiadać na zaczepki w Sieci;

·         natychmiast powinno szukać pomocy u kogoś dorosłego (nauczycieli, rodziców);

·         należy domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli;

·         zachowywać dowody przemocy;

·         interweniować u dostawców usług internetowych, administratorów;

·         zgłosić problem na policji;

·         szukać pomocy u konsultantów organizacji Helpline.org.pl (tel.0 800 100 100)

 

Pamiętajmy, jeśli nasze dziecko jest sprawcą przemocy w Sieci:

·         grozi mu kara grzywny lub pozbawienia wolności;

·          w przypadku osoby nieletniej karę ponoszą rodzice.

 

Sprawca nie pozostaje anonimowy, a policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera są wysyłane np. obraźliwe  e-maile, komentarze czy kompromitujące zdjęcia.