Search

Projekt „Czyta mama, czyta pani, czytam ja” - Małgorzata Doręgowska

 

„Czyta mama, czyta pani, czytam ja”

 

Projekt całoroczny – autorski: M. Jeśko-Doręgowska

Adresaci: klasa 1c.

Termin realizacji: od wrześnie 2012 do czerwca 2013.

Cel główny: współpraca z rodzinnym środowiskiem pierwszoklasisty i upowszechnianie zamiłowania do czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

- zachęcenie do czytania w domach przez rodziców

- wspólne dobieranie „dobrej książki”; tworzenie biblioteczek

- zeszyt lektur –mój przyjaciel – zachęcenie dzieci do prowadzenia podczas wspólnego czytania

- rozwijanie twórczej wyobraźni i myślenia

- wprowadzenie „rytuału” głośnego czytania w klasie przez rodziców

- poznanie środowiska dziecka

 

Regularnie odbywają się spotkania z rodzicami w klasie, podczas których uczniowie wysłuchują czytane przez rodziców i wychowawcę książki. Wszyscy uczniowie mają założone i prowadzą zeszyty lektur, w których prezentują również książki przeczytane z rodzicami w domu, a nawet już samodzielnie. Uczniowie wymieniają się też przeczytanymi już pozycjami, do których wzajemnie się zachęcają. Każdy uczeń w klasie ma już własną kartę członka Biblioteki Miejskiej, z którą podjęliśmy współpracę.

 

 

Projekty czytelnicze realizowane w klasie 1c

w roku szkolnym 2012/2013 - sprawozdanie  pobierz plik projekty_1c_sprawozdanie.doc