Search

„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”- ogólnopolski projekt promujący czytelnictwo - M. Jeśko-Doręgowska

 

„Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”- ogólnopolski projekt promujący czytelnictwo

Organizatorem jest: wydawnictwo Nowa Era.

Realizacja projektu : Małgorzata Jeśko–Doręgowska

Czas realizacji: Projekt będzie realizowany od października 2012 roku do czerwca 2013 roku.

Adresaci projektu: klasa 1c

Cel główny: Zachęcenie dzieci do czytania poprzez wykreowanie nowej, atrakcyjnej formy czytelniczego współzawodnictwa.

Cele szczegółowe proponowane przez wydawnictwo:

– zapoznanie uczniów z bogactwem literatury dla dzieci
– wyrabianie wśród dzieci potrzeby i  nawyku obcowania z książką lub czasopismem
– rozwijanie u dzieci sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni
– wyposażenie nauczycieli w „narzędzie”, które pomoże im zachęcić dzieci do odkrywania i poznawania świata literatury
– wspieranie  nauczycieli i rodziców w zachęcaniu i motywowaniu uczniów do czytania książek w dobie wirtualnej rzeczywistości

 

Podjęto współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną, gdzie zorganizowano oficjalne, uroczyste rozpoczęcie udziału w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo- ŚWIERSZCZYKOWY KLUB POŻERACZY LITER, do którego przystąpili uczniowie.

 Uczniowie w Kąciku Bajkowym w Bibliotece Miejskiej poznali przygotowanego z kartonu „Pożeracza Liter”, któremu samodzielnie musieli wypełnić „brzuszek” literami, jakie poznają. Każdy miał też okazje do „wcielenia się” w „szaty” Pożeracza, mając nadzieję, że razem z nim już niedługo będzie składał nie tylko słowa, ale i całe zdania. Był to też odpowiedni czas, aby uroczyście odbyło się pasowanie na „Pożeraczy Liter”, po którym uczniowie otrzymali legitymacje Klubu, w których będą odnotowywali swoje pierwsze, czytelnicze sukcesy. Nie zabrakło również wspólnego czytania z panią bibliotekarką oraz zachęcenia uczniów do samodzielnych wizyt w murach biblioteki.

 

Wszyscy uczniowie mają też założone już karty biblioteczne i samodzielnie będą mogli korzystać z zasobów biblioteki.

 

 

Projekty czytelnicze realizowane w klasie 1c

w roku szkolnym 2012/2013 - sprawozdanie            

          pobierz plik projekty_1c_sprawozdanie