Search

Regulamin stołówki szkolnej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  37 A /2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W CHODZIEŻY


I.                   UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1.      Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

2.      Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje MOPS.

 

II.                ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1.      Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu z napojem.

2.      Cena brutto za jeden obiad wynosi 8,10 zł.

III.             OPŁATY:

1.      Odpłatność za obiady uiszczana jest u pracownika administracji w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży zawsze z góry.

2.      W miesiącu styczniu 2015 r. wpłaty za posiłki będą pobierane do 04.01.2016 r.

 do godz. 1400.

3.      Od lutego dokonuje się wpłat do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany miesiąc w którym posiłki będą spożywane.

Godziny przyjmowania wpłat: 1000-1300.

 

IV.             ZWROTY ZA OBIADY:

1.      Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych,  jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia  pracownikowi administracji.

2.      Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie u pracownika administracji osobiście, telefonicznie lub  pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedniego. Tylko na tej  podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3.      Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4.      Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 

V.                 WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1.         Posiłki wydawane są od godz. 1130 do 1300.

2.         Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

3.         Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.

 

VI.             ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1.           Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.

2.           Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3.           Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.