Search

Lekcja otwarta z fizyki.

Do pobrania:

Scenariusz lekcji z fizyki

 

Program aktywna tablica.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Aktywna tablica”. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach otrzymanych środków szkoła zakupiła 4 tablice interaktywne oraz krótkoogniskowe projektory multimedialne. Realizując założenia programu w grudniu 2 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w ramach projektu „Aktywna tablica” zorganizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a w kwietniu 1 nauczyciel wziął udział w szkoleniu dotyczącym obsługi i możliwości tablic interaktywnych marki Avtek. Zostało również przeprowadzone przez p. Tomasza Kornackiego szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły obejmujące wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych. Nasza szkoła przystąpiła do międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. W sieci uczestniczy 6 szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży, ZSP w Stróżewie, Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Szkoła Podstawowa w Oleśnicy i Szkoła Podstawowa w Zacharzynie. Na spotkaniu szkolnych e-koordynatorów w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży w dniu 04.12.2018 r. ustalono założenia współpracy dotyczące realizowania lekcji otwartych (2 lekcje w każdej ze szkół), sposobu komunikowania się e-koordynatorów oraz sposobu publikacji scenariuszy lekcji na stronach internetowych. Drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży w dniu19.03.2019 r., gdzie podsumowano dotychczasowy przebieg realizacji lekcji otwartych oraz dokonano przeglądu programów do obsługi tablic i możliwości tych programów. W naszej szkole 27 marca odbyła się lekcja otwarta z przyrody z wykorzystaniem TIK. W lekcji wzięło udział 8 nauczycieli.

Scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem TIK przeznaczony do klasy 6 szkoły podstawowej.

scenariusz lekcji przyrody