Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/20

  • Drukuj

UBEZPIECZENIE NNW – OFERTA DLA SP3 W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży proponuje ubezpieczenie NNW dzieci na rok szkolny 2019/2020 tak jak w roku ubiegłym w firmie Inter Risk.

Proponujemy dwa warianty:

1. Suma ubezpieczenia - 18 000 zł przy składce rocznej 40 zł za każde ubezpieczone dziecko. Ubezpieczenie obejmuje: pakiet podstawowy z rozszerzoną tabelą uszczerbków + pakiet ,,Szpital i choroby”( dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego płatne od 1 dnia pobytu- dzień pierwszy i ostatni to są dwa dni- 150 zł za dzień do 10 dni pobytu w szpitalu; od 11-60 dnia po 100 zł za dzień); poważne zachorowania – katalog 18 chorób +pakiet,, Koszty leczenia” ( zwrot kosztów leczenia i rehabilitacja w wyniku NW do 1500 zł oraz zwrot kosztu zakupu leków- po min. 3 dniowym pobycie w szpitalu do 100 zł). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urazy wynikłe podczas uprawianie sportów poza szkolnymi zajęciami wychowania fizycznego, z wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka określonych w owu. W katalogu chorób doszła cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, borelioza, pneumokokowe zapalenie płuc, meningokokowe zapalenie opon mózgowych. Ważne jest także objęcie ochroną stanów chorobowych przez okres wakacji. Włączona została także odpowiedzialność z tytułu następstw chorób i nieszczęśliwych wypadków, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach pobytu w szpitalu.

2. Suma ubezpieczenia - 20 000 zł przy składce rocznej 46 zł za każde ubezpieczone dziecko. Ubezpieczenie obejmuje taki sam zakres jak wyżej. Dodano w tym wariancie pakiet dodatkowy - ,, Pakiet stomatologa”, czyli zwrot kosztów leczenia stomatologicznego poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1000 zł.

Szkolne NNW to ubezpieczenia dobrowolne.

JW

Załączniki:

Druk zgłoszenia

Instrukcja zgłaszania szkody

Ubezpieczenie EDU Plus

Polisa EDUAP 18000zł

Polisa EDUAP 20000 zł

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Tabela świadczeń - 18.000 zł

Tabela świadczeń - 20.000 zł