Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/21

  • Drukuj

UBEZPIECZENIE NNW – OFERTA DLA SP3 W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2020/2021              

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży proponuje ubezpieczenie NNW uczniów na rok

szkolny 2020/2021  tak jak w roku ubiegłym w firmie InterRisk.

Proponujemy dwa warianty:

1.      Suma ubezpieczenia 18 000 zł przy składce rocznej 40 zł za każde ubezpieczone dziecko.  Ubezpieczenie obejmuje pakiet podstawowy z rozszerzoną tabelą uszczerbków +  pakiet ,,Szpital i choroby”( dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego płatne od 1 dnia pobytu- dzień pierwszy i ostatni to są dwa dni; poważne zachorowania – katalog 18 chorób oraz zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca) +pakiet,, Koszty leczenia”( zwrot kosztów leczenia w wyniku NW do 1500 zł, rehabilitacja zalecona przez lekarza oraz  zwrot kosztu zakupu leków- po min. 3 dniowym pobycie w szpitalu do 100 zł).

2.       Suma ubezpieczenia 20 000 zł przy składce rocznej 46 zł za każde ubezpieczone dziecko.  Ubezpieczenie obejmuje pakiet podstawowy z rozszerzoną tabelą uszczerbków +  pakiet ,,Szpital i choroby”( dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego płatne od 1 dnia pobytu- dzień pierwszy i ostatni to są dwa dni; poważne zachorowania – katalog 18 chorób oraz zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca) +pakiet,, Koszty leczenia”( zwrot kosztów leczenia w wyniku NW do 1500 zł, rehabilitacja zalecona przez lekarza oraz  zwrot kosztu zakupu leków- po min. 3 dniowym pobycie w szpitalu do 100 zł). Przy tym ubezpieczeniu jest także dodatkowy pakiet ,, Stomatologia” – zwrot kosztów leczenia stomatologicznego poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1000 zł

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urazy wynikłe podczas uprawiania sportów poza szkolnymi zajęciami wychowania fizycznego, z wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka określonych w owu. Ważne jest także objęcie ochroną stanów chorobowych przez okres wakacji.    

                                

Uwaga!

Płatność tylko przelewem- dla każdego z wariantów inny numer konta.

Płatność przelewem na konto InterRisk TU SA VIG                    nr 43 1240 6960 7170 0012 5008 5175 składka 40 zł tytuł przelewu: polisa nr EDU-A/P 085175                                       imię i nazwisko ucznia płatna do dnia 10.11.2020r. Potwierdzenie przelewu należy przekazać wychowawcy klasy.

 

 Płatność przelewem na konto InterRisk TU SA VIG                   nr 06 1240 6960 7170 0012 5007 8566 składka 46zł tytuł przelewu: polisa nr EDU-A/P 078566,               imię i nazwisko ucznia płatna do dnia 10.11.2020r. Potwierdzenie przelewu należy przekazać wychowawcy klasy.

                                                                                          

  Szkolne NNW to ubezpieczenia dobrowolne.      

Justyna Wiśniewska                

Druk zgłoszenia

EDUAP078566 NNW 20.000

EDUAP085175 NNW 18.000

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Tabela świadczeń 18.000

Tabela świadczeń 20.000