Search

Witamy!

"Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,

a biblioteka to świątynia jego myśl"

Cyceron


Biblioteka naszej szkoły ma bardzo długą tradycję. Pierwsze książki zostały zakupione bądź przekazane w formie darowizny już w 1959 roku. Obecnie dysponujemy księgozbiorem, który składa się z 8400 woluminów. Wśród zbiorów znajdują się:

• lektury szkolne,
• baśnie i bajki dla najmłodszych czytelników,
• beletrystyka,
• literatura popularnonaukowa,
• książki z zakresu pedagogiki i psychologii,
• bogaty księgozbiór podręczny.


Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły, obsługuje ponad 500 czytelników. Opiekę nad biblioteką sprawują: p. Iwona Kosowska, p. Beata Dymek i p.Katarzyna Gról. Biblioteka szkolna organizuje różne przedsięwzięcia. Do tradycji należy już uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników, obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, turniej wiedzy ogólnej pt. „Wiem wszystko” . Ponadto, odbywają się tu konkursy czytelnicze, plastyczne i literackie, mobilizujące dzieci do większej aktywności czytelniczej. Przygotowywane gazetki i wystawki tematyczne informują o ważnych wydarzeniach, rocznicach, prezentują dorobek literacki pisarzy. Od września 2006 r. w bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Nasze Centrum wyposażone jest w 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) oraz oprogramowanie multimedialne, czyli:


• Encyklopedię PWN,
• Wielki multimedialny atlas świata PWN,
• Słownik języka polskiego.


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.