Search

Witamy!

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i z ICIM

1. Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.45.

2. Zaleca się uczniom korzystanie z księgozbioru w czasie długich przerw oraz przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu. Klasom I – III proponuje się wypożyczanie zbiorów w ustalonych przez wychowawcę przerwach śródlekcyjnych i za jego zgodą.

3. Z czytelni mogą korzystać uczniowie pod opieką nauczyciela i w ustalonym reżimie sanitarnym.

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie dwóch czytelników, spełniających zasady sanitarne, obowiązujące w szkole.

5. Należy zachować bezpieczną odległość od osób znajdujących się w pomieszczeniu biblioteki (rekomendowane 1,5 metra).

6. Czytelnicy oczekujący na wejście do lokalu bibliotecznego pozostają na korytarzu w maseczce i bezwzględnie zachowują zalecane odległości między sobą.

7. W czasie przebywania w bibliotece zabrania się uczniom korzystać z księgozbioru w wolnym dostępie (książki podaje bibliotekarz).

8. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

9. Wszystkie oddane książki i inne materiały biblioteczne będą poddane kwarantannie na okres dwóch dni.

10. W czasie pandemii należy stosować się do wszystkich zasad postępowania przyjętych w szkole dla zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia.


"Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,

a biblioteka to świątynia jego myśl"

Cyceron


Biblioteka naszej szkoły ma bardzo długą tradycję. Pierwsze książki zostały zakupione bądź przekazane w formie darowizny już w 1959 roku. Obecnie dysponujemy księgozbiorem, który składa się z 8400 woluminów. Wśród zbiorów znajdują się:

• lektury szkolne,
• baśnie i bajki dla najmłodszych czytelników,
• beletrystyka,
• literatura popularnonaukowa,
• książki z zakresu pedagogiki i psychologii,
• bogaty księgozbiór podręczny.


Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły, obsługuje ponad 500 czytelników. Opiekę nad biblioteką sprawują: p. Iwona Kosowska, p. Beata Dymek i p.Katarzyna Gról. Biblioteka szkolna organizuje różne przedsięwzięcia. Do tradycji należy już uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników, obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, turniej wiedzy ogólnej pt. „Wiem wszystko” . Ponadto, odbywają się tu konkursy czytelnicze, plastyczne i literackie, mobilizujące dzieci do większej aktywności czytelniczej. Przygotowywane gazetki i wystawki tematyczne informują o ważnych wydarzeniach, rocznicach, prezentują dorobek literacki pisarzy. Od września 2006 r. w bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Nasze Centrum wyposażone jest w 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) oraz oprogramowanie multimedialne, czyli:


• Encyklopedię PWN,
• Wielki multimedialny atlas świata PWN,
• Słownik języka polskiego.


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.