Search

Witamy w świetlicy!

Dokumentacja świetlicy szkolnej -pliki pdf do pobrania.

REGULAMIN ŚWIETLICY

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami świetlicy.„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w miłym i bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Dążymy do tego aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci poprzez ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności: plastycznej, teatralnej, czytelniczo – medialnej , zajęć umuzykalniających, zajęć hobbystycznych, zajęć sportowo – zabawowych, przyrodniczych, literackich oraz zajęć z edukacji regionalnej.


 

Skład zespołu wychowawców  świetlicy:

Katarzyna Gról –  lider zespołu świetlicy - zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia plastyczne, biblioterapia.

Beata Dymek – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia plastyczne.

Małgorzta Najder - zajęcia opiekuńczo wychowawcze, zajecia plastyczne

 

 

Zespół wychowawców świetlicy to wykwalifikowana kadra pedagogów, która działa i wspiera uczniów na wielu płaszczyznach.


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej:

1. Do świetlicy szkolnej wchodzimy spokojne i bez przepychania.

2. Plecaki układamy na regale, kurtki wieszamy na wieszaku.

3. Zgłaszamy nasze przyjście wychowawcy, który odnotuje obecność.

4. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawcy.

5. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się: - nie biegamy po pomieszczeniu, - nie siadamy na parapetach, - nie wchodzimy na stoły i nie siadamy na nich, - dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

6. Biurko jest miejscem pracy nauczyciela.

7. Uczniowie zajmują miejsca przy stołach.

8. Wszelkie urządzenia obsługuje tylko wychowawca.

9. Uczestniczymy w zajęciach.

10. Jeżeli nie bierzemy udziału w zajęciach, zabawie, nie przeszkadzamy innym.

11. Możemy korzystać z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.

12. Bawimy się i współpracujemy ze sobą.

13. Umiemy pogodzić się z przegraną w grze lub zabawie.

14. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się: - staramy się cicho pracować i bawić, - nie przeszkadzamy innym w pracy i zabawie,

- nie używamy przemocy, - nie używamy wulgarnego słownictwa, - nie obrażamy się, lepiej powiedzieć spokojnie co nam się nie podoba, - nie wyśmiewamy, - nie dokuczamy, - nie prowokujemy do kłótni i bójek,- szanujemy innych i jesteśmy wobec nich życzliwi, grzeczni i tolerancyjni, - stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję i przepraszam.

15. Szanujemy własność cudzą, nie przywłaszczamy sobie rzeczy innych osób i należących do świetlicy.

16. Korzystając ze sprzętu, narzędzi i materiałów znajdujących się w świetlicy szkolnej, pamiętamy, by dbać o nie.

17. Dbamy o porządek w sali. Po skończonej zabawie porządkujemy swoje miejsce pracy.

18. Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawcy i staramy się jak je najlepiej wykonywać.

19. Dbamy o czystość osobistą i miejsca pracy.

20. Ponosimy odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w świetlicy.

21. Nie korzystamy z telefonów komórkowych ani odtwarzaczy.

22. Dostarczamy pisemną zgodę od rodzica/opiekuna na zwolnienie ze świetlicy inne niż wymienione w karcie zgłoszenia.

23. Podczas wyjść z grupą na boisko, spacer lub do innego pomieszczenia szkoły ustawiamy się na korytarzu parami i czekamy na wychowawcę.

24. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku.