Search

Kiedy kierować dziecko do logopedy?

Kiedy kierować dziecko do logopedy - krótki poradnik dla rodziców i nauczycieli.

Do pobrania - PLIK WORD

Kontakt ze szkołą jest obowiązkiem rodzica

 

Rodzice mają prawo uzyskiwać od szkoły informacje na temat postępów swojego dziecka. Ale współpraca ze szkołą wiąże się także z obowiązkami dla opiekunów, którzy muszą kontaktować się z nauczycielami i władzami placówki.

Czy rodzice mają prawo do kontaktowania się ze szkołą w sprawie swoich dzieci (np. zebrania szkolne) czy jest to ich obowiązek?

Czytaj więcej: Kontakt ze szkołą jest obowiązkiem rodzica

Po co zadania domowe...?

Rola zadania domowego w kształtowaniu samodzielności dziecka. Więcej.

Dobre wychowanie

 

DOBRE WYCHOWANIE

 

            Zarówno rodzicom, jak i szkole zależy na dobrym i mądrym wychowaniu dzieci. Chcielibyśmy, aby w życiu kierowały się przyjętymi w społeczeństwie zasadami, aby wyrosły na ludzi prawych i umieli w przyszłości wypełnić swoje role. Najważniejsze znaczenie w wychowaniu dziecka mają rodzice, gdyż to oni są od początku przy nim obecni. Kiedy dziecko stanie się uczniem i przekroczy progi szkoły, nieodzowna staje się współpraca rodziców ze szkołą. Zebranie jest jedną z form takiej współpracy, podczas którego można omawiać różne problemy i zagadnienia. Więcej na ten temat.

 

NASZE DZIECI I ZAGROŻENIA

RODZICE A DORASTAJĄCE DZIECI

Okres dorastania przynosi zwykle trudne problemy dla samych nastolatków, ich rodziców, jak i całego otoczenia. Rola rodziców w tym okresie jest szczególnie trudna, dlatego warto jak najwcześniej budować dobre relacje z dziećmi, bo to jedno z ważniejszych narzędzi

w wychowaniu dzieci. Działania zaradcze rodziców w przypadku zagrożenia używaniem przez dziecko „dopalaczy” są takie same, jak przy innych zagrożeniach – na przykład piciu alkoholu czy używaniu narkotyków.

Udowodniono, że największą moc chroniącą ma:

 

Czytaj więcej: NASZE DZIECI I ZAGROŻENIA