Search

KLASY DRUGIE CZYTAŁY LEKTURKI SPOD CHMURKI

Uczniowie klas drugich chcąc doskonalić umiejętność czytania w roku szkolnym 2019/2020 wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz polonijnych szkół zagranicznych.

Głównymi założeniami projektu było:

- rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,

- rozwijanie aktywności czytelniczej,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

- zachęcenie rodziców do czytania dzieciom,

- integracja zespołu klasowego.

Projekt składał się z trzech MODUŁÓW:

·         I MODUŁ  - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

·         II MODUŁ - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

·         III MODUŁ - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z tych modułów nauczyciel wybierał jedną spośród czterech zaproponowanych przez autora projektu lektur (z kanonu lektur dla klas I-III). Po przeczytaniu danej lektury z każdego modułu uczniowie wykonywali cztery zadania spośród ośmiu zaproponowanych w projekcie. Każda klasa znalazła coś odpowiedniego dla siebie.

 

D. Janowiak, M. Matyja, M. Kaczmarek

PROJEKT CZYTELNCZY „CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI ZAKOŃCZONY”

Uczniowie klas pierwszych od października realizowali ogólnopolski projekt czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. Składał się on z III modułów, w których należało wybrać jedną z czterech proponowanych lektur i wykonać do niej zadania. Dwa pierwsze uczniowie zrealizowali w szkole podczas zajęć. Moduł III przypadł na okres nauki zdalnej, ale został przeprowadzony na medal. Uczniowie wspólnie z rodzicami czytali lub słuchali audiobooka „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy i realizowali zadania. Do wyboru było wykonanie plakatu zachęcającego do przeczytania lektury, pokazu mody, teatrzyku kukiełkowego lub postaci Pana Kleksa. Wszystkie przesłane przez uczniów prace zachwyciły wychowawców i udowodniły, że wszyscy mają ogromną motywacje i zapał do pracy! Gratulujemy i zachęcamy do obejrzenia filmiku z realizacji projektu.

https://gopro.com/v/aRqm9L91nXVdk

 

Maja Jakimcio, Anna Przekop, Marzena Szykowna

PIERWSZOKLASIŚCI BEZPIECZNI W SIECI

W miesiącu lutym, a dokładnie 11 lutego, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i choć początkowo obchodzony był tylko w Europie, dziś ma zasięg globalny. Głównym celem tego dnia jest  inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W związku z powyższym, właśnie w lutym, uczniowie i uczennice klas pierwszych,  wzięli udział w lekcjach przybliżających tę problematykę. Dzieci z wielkim zainteresowaniem brały udział w zajęciach i choć ich przygoda z Internetem, w większości przypadków, dopiero się rozpoczyna, chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami i żywo dyskutowały. Na zajęciach powstał kodeks bezpiecznego korzystania z sieci, który został spisany i umieszczony na szkolnej gazetce.

 

M. Jakimcio, A. Przekop, M. Szykowna

„ZDROWA LEKCJA PIERWSZOKLASISTÓW”

Szkoła to miejsce szeroko pojętej edukacji. Dlatego też podczas pobytu w szkole dziecko powinno poznawać zasady prawidłowego żywienia zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny. Po zajęciach związanych z obchodami Światowego Dnia Cukrzycy przyszedł czas na zapoznanie pierwszoklasistów z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.Wychowawcy klas przeprowadzili lekcję mającą na celu uświadomienie im, że zdrowa dieta jest bardzo ważna dla dobrego samopoczucia, koncentracji, ale przede wszystkim dla zachowania zdrowia. Prawidłowe żywienie dzieci warunkuje bowiem odpowiedni rozwój, poprawia koncentrację i uwagę, relacje z rówieśnikami, wyniki sportowe i edukacyjne oraz gwarantuje dobre samopoczucie. Podczas lekcji pierwszoklasiści dowiedzieli się ile posiłków w ciągu dnia powinni spożywać? Co zabrać ze sobą do szkoły, aby mieć energię i dobrą koncentrację? Jak przekonać się do jedzenia warzyw? Jak rozumieć i stosować się do Piramidy Zdrowego Żywienia oraz ile czasu powinni poświęcać aktywności fizycznej w ciągu dnia? W trakcie tych zajęć uczniowie mogli rozwiać wszystkie swoje wątpliwości dotyczące zdrowej diety, zdobyć szeroką wiedzę, a przy tym doskonale spędzić czas w szkole ucząc się przez zabawę.

M. Jakimcio, A. Przekop, M. Szykowna

MITYCZNI BOHATEROWIE I ICH RECEPCJA W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Wraz z końcem lutego uczniowie z klasy VIIB na lekcjach języka polskiego prezentowali projekt związany z lekturą uzupełniającą „Dwanaście prac Herkulesa” autorstwa Agaty Christie. Zadanie można było wykonać w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu. Porównanie mitycznego herosa z detektywem nie należało do najłatwiejszych zadań. Zestawienie mitu z opowiadaniem kryminalnym, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji dobór treści do formy rozwijały kreatywność uczniów. Można to zobaczyć na fotografiach.

Mirosława Stube