Search

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011

Inauguracja roku szkolnego 2010/11 miała miejsce w naszej szkole 1 września o godz. 11.00. Justyna Wiśniewska, liderka zespołu edukacji wczesnoszkolnej, tradycyjnie powitała gorąco najmłodsze dzieci , które po ślubowaniu i pasowaniu stały się uczniami SP3. Osiemdziesięciu dwoje pierwszaków bardzo ładnie prezentowało się w galowych strojach z kolorowymi kokardami. Wszyscy otrzymali od wychowawczyń szkolne indeksy.
Część artystyczną inauguracji przygotowały klasy trzecie. Ich występ dowiódł, że chociaż wakacje były przyjemne, to z radością wracają do szkoły.
Zaproszeni goście: burmistrz Chodzieży Jacek Gursz , przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Szumiński, ks. proboszcz Ireneusz Szypura, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Kaczmarek oraz dyrektor Hanna Lohr życzyli uczniom i nauczycielom wielu sukcesów.

Tak prezentują się klasy pierwsze.

W czasie wakacji sale 45 i 46 zostały wyremontowane i wyposażone w nowe sprzęty.
Nowe schody do sali gimnastycznej zapewnią uczniom większe bezpieczeństwo.