Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2010/11

  • Drukuj

Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Oświaty Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz 432, z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


5 kwietnia 2011 r. (sprawdzian klas szóstych),
2 maja 2011 r.