Search

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to w szkole dzień szczególny. Wszyscy uczniowie starali się złożyć życzenia swoim nauczycielom. Na uroczysty apel z tej okazji przybyli zaproszeni goście. Mile witani byli emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszyscy zostali obdarzeni przez uczniów pięknym jabłuszkiem z życzeniami na zielonym listku.
14 października to nie tylko czas życzeń, ale i wyróżniania za dobrą pracę. Pani Dyrektor Hanna Lohr poinformowała, że Prezydent RP przyznał medale za długoletnią służbę: p. Krzysztofowi Balasińskiemu, p. Justynie Wiśniewskiej oraz p. Joannie Rewolińskiej. Taki medal otrzyma również w tym roku pani Dyrektor. Medalem Komisji Edukacji Narodowej w najbliższych dniach uhonorowana zostanie p. Małgorzata Matyja. Pani Marlena Orzechowska otrzymała Nagrodę Burmistrza. Wielu z nauczycieli i pracowników szkoły z rąk pani Dyrektor odebrało Nagrodę Dyrektora.

List z życzeniami od Rzecznika Praw Dziecka