Search

Edukacja globalna w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

Od 15 do 21 listopada trwa Tydzień Edukacji Globalnej. W związku z tym pragniemy zakomunikować, iż nasza szkoła zgłosiła się w ramach edukacji globalnej do realizacji projektu " Szkoła Humanitarna" , której patronuje Polska Akcja Humanitarna( PAH).
Ideą projektu "SZKOŁA HUMANITARNA" jest przekazywanie wiedzy z tematyki globalnej, procesów i związków łączących nas z całym światem, a także kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
Realizując projekt uczniowie zdobędą wiedzę na temat współzależności globalnych, pomocy humanitarnej, zwiększą świadomość swojego wpływu na sprawy lokalne i globalne, nauczą się jak mądrze i skutecznie pomagać, aby zmieniać świat na lepszy.
W związku z projektem w szkole powstał Klub Szkoły Humanitarnej, tworzony przez szkolny samorząd i osoby, które też pragną włączyć się w szerzenie idei edukacji globalnej. A ideą przewodnią będzie kształtowanie szacunku do chleba i żywności w ogóle.