Search

Uczą się zasad bezpieczeństwa.

Jak zwykle na początku roku szkolnego pierwszoklasiści uczą się bezpiecznych zachowań na drodze i w domu. Wiedzę tą przekazują im nie tylko nauczyciele. Przyszli do nich z pogadankami policjanci i strażacy. Zaopatrzyli uczniów w odblaskowe opaski. Zaprosili do uczestnictwa w konkursie.