Język angielski na scenie - sukces uczniów z SP3 w Chodzieży

  • Drukuj

Pełni radości i satysfakcji uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży wraz ze swoimi opiekunami wrócili 27.11.br. z konkursu językowego z główną nagrodą. GOLDTOWN DRAMA COMPETITION to odbywający się po raz siódmy konkurs promujący naukę języka angielskiego, nowatorskich form teatralnych dzieci i młodzieży jak i upowszechniający aktywne formy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Organizatorem tego wydarzenia jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie, które corocznie zaprasza miłośników języka angielskiego ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do zaprezentowania swoich zdolności językowo-aktorskich. Grupa z SP3 podjęła wyzwanie przygotowania adaptacji bajki "Little Red Riding Hood" - "Czerwony Kapturek". Wybór okazał się trafny, pomimo dużej konkurencji, zespół z SP3 zajął pierwsze miejsce spośród wielu szkół podstawowych z regionu. Dodatkowo, uczeń występujący w roli Wilka zdobył wyróżnienie za mistrzowskie odegranie swojej roli. Wielogodzinne próby poświęcone na pracy z tekstem i ruchem scenicznym, przygotowanie kostiumów, scenografii i muzyki, zaangażowanie uczniów jak i nauczycieli przyniosły efekt.