Search

Obchody Dnia Patrona

Podobnie jak w latach poprzednich przygotowania do obchodów Dnia Patrona w szkole rozpoczęły się wcześniej. Uczniowie klas IV-VI wyłonili swoje reprezentacje do udziału w konkursie wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Na korytarzach i w salach lekcyjnych powstały gazetki związane z powstaniem, z patronami szkoły. Rocznice wybuchu powstania są w Chodzieży upamiętniane kilkukrotnie. 10 stycznia poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w patriotycznym apelu przy kamieniu upamiętniającym walki wyzwoleńcze, znajdującym się przy dworcu kolejowym.

12 stycznia 2011 to Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w uroczystym apelu poświęconym powstańcom. Wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowała uroczysty Capstrzyk ku czci Powstańców Wielkopolskich przy grobie chodzieskich powstańców na Cmentarzu Parafialnym . Prowadząca uroczystość, pani Małgorzata Najder, przypomniała uczniom SP3 (uczniowie klas II i III, delegacje z klas IV-VI), uczestniczącym w capstrzyku zaproszonym pocztom sztandarowym chodzieskich szkół, delegacjom organizacji i towarzystw oraz przedstawicielom władz miasta, dzieje powstania, które przywróciło polskość naszych ziem. Dziękujemy społeczności miasta za udział w capstrzyku.