Search

Obchody Dnia Patrona

Podobnie jak w latach poprzednich przygotowania do obchodów Dnia Patrona w szkole rozpoczęły się wcześniej. Uczniowie klas IV-VI wyłonili swoje reprezentacje do udziału w konkursie wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Na korytarzach i w salach lekcyjnych powstały gazetki związane z powstaniem, z patronami szkoły. Rocznice wybuchu powstania są w Chodzieży upamiętniane kilkukrotnie. 10 stycznia poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w patriotycznym apelu przy kamieniu upamiętniającym walki wyzwoleńcze, znajdującym się przy dworcu kolejowym.

12 stycznia 2011 to Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w uroczystym apelu poświęconym powstańcom. Wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowała uroczysty Capstrzyk ku czci Powstańców Wielkopolskich przy grobie chodzieskich powstańców na Cmentarzu Parafialnym . Prowadząca uroczystość, pani Małgorzata Najder, przypomniała uczniom SP3 (uczniowie klas II i III, delegacje z klas IV-VI), uczestniczącym w capstrzyku zaproszonym pocztom sztandarowym chodzieskich szkół, delegacjom organizacji i towarzystw oraz przedstawicielom władz miasta, dzieje powstania, które przywróciło polskość naszych ziem. Dziękujemy społeczności miasta za udział w capstrzyku.

Świąteczno-noworoczny czas

22 grudnia 2010 r. przed świętami wszyscy obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez s. Agatę, p. Artura Makowskiego i p. Małgorzatę Matyję. Koncert kolęd w języku angielskim wykonały uczennice p. Małgorzaty Kazyszki i p. Tamasza Kornackiego. Nastrój i świąteczne życzenia pozwoliły wszystkim oderwać się od nauki i cieszyć się na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
Jasełka i koncert zostały powtórzone 5 stycznia na spotkaniu, na które zaprosiliśmy dzieci przedszkolne z rodzicami. Goście tego dnia mieli okazję zobaczyć w jakich warunkach będą uczyć przyszli pierwszoklasiści.

Język angielski na scenie - sukces uczniów z SP3 w Chodzieży

Pełni radości i satysfakcji uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży wraz ze swoimi opiekunami wrócili 27.11.br. z konkursu językowego z główną nagrodą. GOLDTOWN DRAMA COMPETITION to odbywający się po raz siódmy konkurs promujący naukę języka angielskiego, nowatorskich form teatralnych dzieci i młodzieży jak i upowszechniający aktywne formy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Organizatorem tego wydarzenia jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie, które corocznie zaprasza miłośników języka angielskiego ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do zaprezentowania swoich zdolności językowo-aktorskich. Grupa z SP3 podjęła wyzwanie przygotowania adaptacji bajki "Little Red Riding Hood" - "Czerwony Kapturek". Wybór okazał się trafny, pomimo dużej konkurencji, zespół z SP3 zajął pierwsze miejsce spośród wielu szkół podstawowych z regionu. Dodatkowo, uczeń występujący w roli Wilka zdobył wyróżnienie za mistrzowskie odegranie swojej roli. Wielogodzinne próby poświęcone na pracy z tekstem i ruchem scenicznym, przygotowanie kostiumów, scenografii i muzyki, zaangażowanie uczniów jak i nauczycieli przyniosły efekt.

"25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia"

Tego dnia uczniowie klas I-III przynieśli do szkoły swoje misie. Byli bardzo podekscytowani. Każdy chciał zaprezentować swojego ulubionego pluszaka. Pierwszoklasiści mieli swoje "otrzęsiny". Były konkursy zabawy i na koniec coś kwaśnego do spróbowania.

"Dobre maniery"

24 listopada 2010 r. klasy V rozegrały turniej "Zostań damą, bądź dżentelmenem" wieńczący realizowany w szkole projekt zespołu wychowawczego "Dobre maniery." Trzeba mieć nadzieję, że przedstawione zasady dobrego wychowania będą stosowane na co dzień.Tego dnia również uczniowie bawili się na andrzejkowej dyskotece. Atrakcją było karaoke przebojów w języku angielskim.