Search

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to w szkole dzień szczególny. Wszyscy uczniowie starali się złożyć życzenia swoim nauczycielom. Na uroczysty apel z tej okazji przybyli zaproszeni goście. Mile witani byli emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszyscy zostali obdarzeni przez uczniów pięknym jabłuszkiem z życzeniami na zielonym listku.
14 października to nie tylko czas życzeń, ale i wyróżniania za dobrą pracę. Pani Dyrektor Hanna Lohr poinformowała, że Prezydent RP przyznał medale za długoletnią służbę: p. Krzysztofowi Balasińskiemu, p. Justynie Wiśniewskiej oraz p. Joannie Rewolińskiej. Taki medal otrzyma również w tym roku pani Dyrektor. Medalem Komisji Edukacji Narodowej w najbliższych dniach uhonorowana zostanie p. Małgorzata Matyja. Pani Marlena Orzechowska otrzymała Nagrodę Burmistrza. Wielu z nauczycieli i pracowników szkoły z rąk pani Dyrektor odebrało Nagrodę Dyrektora.

List z życzeniami od Rzecznika Praw Dziecka

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2010/11

Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Oświaty Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz 432, z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


5 kwietnia 2011 r. (sprawdzian klas szóstych),
2 maja 2011 r.

Dzień Chłopca w szkole

Tradycyjnie 30 września chłopcy otrzymywali życzenia oraz drobne upominki od dziewczynek. Najważniejszą atrakcją była jednak dyskoteka. Czwartoklasiści byli na dyskotece po raz pierwszy, ale bawili się świetnie. Wspaniale spisał się Mateusz Zatt jako DJ.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011

Inauguracja roku szkolnego 2010/11 miała miejsce w naszej szkole 1 września o godz. 11.00. Justyna Wiśniewska, liderka zespołu edukacji wczesnoszkolnej, tradycyjnie powitała gorąco najmłodsze dzieci

Czytaj więcej: Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011