Search

Capstrzykiem uczciliśmy Powstańców Wielkopolskich, patronów szkoły

11 stycznia na chodzieskim cmentarzu parafialnym odbył się capstrzyk i apel poległych ku czci POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, którzy są PATRONAMI SP3. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o wolność Wielkopolski. To nasza szkoła była organizatorem tej uroczystości, na którą zaprosiliśmy społeczność chodzieską.


W tym roku byli tam prawie wszyscy uczniowie i nauczyciele "Trójki" oraz delegacje i poczty sztandarowe innych szkół w mieście. Wiązanki kwiatów na grobach powstańców składali także przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, organizacji kombatanckich i innych oraz i mieszkańcy Chodzieży. Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz obchodów rocznicowych wybuchu walk wyzwoleńczych na naszej ziemi. 

Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012
Capstrzyk 2012 Capstrzyk 2012