Ekoszkoły

  • Drukuj

 

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do Akcji Ekoszkoły, której celem była zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych.  W ramach Akcji otrzymaliśmy materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka.

Pozwoliły one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawić możliwości ich ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania. Mamy nadzieję, że poprzez prowadzoną w szkole Akcję Ekoszkoły pomogliśmy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

W grudniu 2011 roku zakończyliśmy akcję. Udało nam się zebrać 110 telefonów, za które szkoła zyskała 505 punktów. Punkty zamieniliśmy na pomoce naukowe: plansze przyrodnicze i lektury. Każdy uczeń, który przyniósł telefon, dostał długopis.