Search

Bezpieczne ferie

 

Przygotowując się do ferii zimowych i sezonu narciarskiego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży przez ostatnie dwa tygodnie po raz pierwszy brali udział w wyjątkowym projekcie „Bezpieczne i rozważne ferie”- autorstwa nauczycielki Małgorzaty Jeśko –Doręgowskiej. Udział w projekcie wzięły wszystkie klasy 1-6, a zajęcia przeprowadzone były głównie podczas lekcji wychowania fizycznego przez autorkę projektu oraz przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem projektu było: kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu, zwiększenie aktywności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych, kształtowanie u uczniów umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu; kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych; oraz dzielenie się pomysłami „na feryjną nudę”.