Sukcesy naszych uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

  • Drukuj

 

Uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży, wyjątkowo licznie w tym  roku szkolnym, wzięli udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla szkół podstawowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Mieli oni możliwość sprawdzenia i zweryfikowania swojej wiedzy wśród rówieśników naszego regionu.

W Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym do etapu rejonowego zakwalifikowało się aż dziesięcioro uczniów naszej szkoły, jednak nikt z nich nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym okazał się sukcesem dla dwojga uczniów: Pauliny Rybki i Mateusza Małkowskiego, którzy uzyskali dużą liczbę punktów w etapie rejonowym. Dla Mateusza, ucznia klasy szóstej, przygotowującego się pod opieką nauczyciela matematyki – Michała Stefaniaka, była to przepustka do udziału w konkursie na etapie wojewódzkim. Niewątpliwie największy sukces osiągnęły siostry Martyna i Paulina Rybka, uczennice klasy piątej. Zostały laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Ich opiekunką była nauczycielka przyrody - Elżbieta Konieczka.

Uczniowie zapewniają, że nie są to ich ostatnie zmagania i ostatnie ich sukcesy.