Search

TRÓJKA PRACUJE METODĄ PROJEKTÓW

 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży w dniach od 26 do 30 marca, zrealizowano kolejny już w tym roku szkolnym projekt edukacyjny – tym razem pod hasłem "W marcu zdrowo, bo witaminkowo". Projekt autorstwa nauczycielek Doroty Janowiak, Małgorzaty Matyi i Magdaleny Umeniuk   adresowany był do uczniów klas drugich. Celem przedsięwzięcia było wdrożenie dzieci do zdrowego stylu życia oraz kształtowanie nawyku spożywania warzyw i owoców.

 

Tematy zaproponowane przez nauczycieli obejmowały edukację prozdrowotną, polonistyczną, techniczną, plastyczną i komputerową. W ciągu pięciu dni uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach. Samodzielnie poszukiwali informacji o warzywach i owocach oraz o ich znaczeniu w życiu człowieka. Drugoklasiści z zaangażowaniem uczyli się wykonywać pyszne sałatki i desery. Wykonywali ciekawe prace plastyczne, plakaty i albumy tematyczne. Wielu z uczestników projektu wykazało się fantazją i uzdolnieniami literackimi, dzięki nim powstały zabawne rymowanki i wiersze. Podczas realizacji projektu  klasy drugie urządziły bar sałatkowy, który cieszył się wielkim powodzeniem wśród całej społeczności szkolnej.

Te "witaminkowe" zajęcia wdrożyły uczniów do pracy w zespole i świadomego korzystania z komputera. Dzieci w praktyczny i zabawowy sposób nabyły wiele nowych umiejętności. Miejmy nadzieję, że zrealizowany projekt zachęcił uczniów do chętnego spożywania warzyw i owoców.