„Król Maciuś Pierwszy zaprosił drugoklasistów”

  • Drukuj

 

     W myśl przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka – w Szkole Podstawowej nr 3 podjęto działania edukacyjne mające na celu popularyzację idei korczakowskich dotyczących godności dziecka, jego praw i obywatelstwa, czyli miejsca w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz w społeczeństwie. Janusza Korczaka wspominamy przede wszystkim jako prekursora idei praw dziecka w Polsce. To on stanął po stronie pokrzywdzonych przez los dzieci, bronił ich, uświadamiał im ich prawa, które nierozerwalnie powiązane są z ich wolnością i podmiotowością. Program edukacji społecznej skierowanej przed laty przez Janusza Korczaka do dorosłych i dzieci, jest dla nas do dziś drogowskazem mądrego postępowania z dziećmi oraz ich wychowania. Takie działanie ma duży wpływ na  przyszłość  całego społeczeństwa. Zainicjowane przez niego lekcje praw dziecka stworzyły podwaliny pod przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka obowiązującej dotychczas niemal wszystkie państwa świata.

         Ostatni tydzień maja w naszej szkole był poświęcony Januszowi Korczakowi i prawom dziecka. Uczniowie klas I – III  zostali zapoznani z życiorysem pedagoga i lekarza, jego literaturą, a w szczególności z prawami dziecka. Rodzice podczas spotkań z wychowawcami poznali ,,Apel dziecka” według Janusza Korczaka. Uwieńczeniem tych wszystkich podjętych działań były zabawy sportowo – edukacyjne na poziomie klas drugich  pt. ,,Król Maciuś zaprasza do wspólnej zabawy”  podczas Obchodów Dnia Dziecka.

 

 

  Organizator Dorota Janowiak dziękuje za wsparcie rodzicom uczniów klasy II a i Rady Rodziców oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę.