Search

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/12

   29 czerwca to ostatni dzień w szkole przed wakacjami.

 

O godz. 10.00 miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas I-V, którą zaszczycili zaproszeni goście. Pierwszaki pięknie pożegnali koleżanki i kolegów z klas trzecich, kończących naukę w ramach I etapu edukacyjnego. Najlepsi trzecioklasiści zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi, a uczniowie klas IV i V stypendiami za osiągnięcia w nauce i sporcie. Martyna Rybka i Paulina Rybka  otrzymały nagrody od Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka Gursza. Pani Dyrektor Hanna Lohr i zaproszeni goście  dziękowali za cały rok wytężonej pracy i życzyli uczniom i pracownikom szkoły wspaniałych wakacji i wypoczynku. Szczególne podziękowania otrzymali: p. Halina Szmyt, p. Maria Jakubczak, p. Irena Bohatkiewicz, p. Krzysztof Balasiński i p. Monika Kalupa, których nie spotkamy w szkole we wrześniu.

   Półtorej godziny później żegnali się z naszą szkołą szóstoklasiści. Jak zwykle była to bardzo starannie przygotowana i wzruszająca uroczystość.  Wszystkich urzekł polonez. Uczniowie z największymi osiągnięciami w nauce lub sporcie otrzymali stypendia i nagrody książkowe, a decyzją Rady Pedagogicznej  tytułem Najlepszego Absolwenta SP3 w roku szk. 2011/12 uhonorowany został Mateusz Małkowski z kl. 6a.