Search

,,Roztańczony zamek i smok” - czyli karnawał w SP3

 

Ostatni szkolny dzień przed przerwą feryjną był dla klas I-III w SP3, w Chodzieży czasem wspaniałej zabawy.

 

 

Czytaj więcej: ,,Roztańczony zamek i smok” - czyli karnawał w SP3

Bezpieczne ferie

 

Przygotowując się do ferii zimowych i sezonu narciarskiego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży przez ostatnie dwa tygodnie po raz pierwszy brali udział w wyjątkowym projekcie „Bezpieczne i rozważne ferie”- autorstwa nauczycielki Małgorzaty Jeśko –Doręgowskiej. Udział w projekcie wzięły wszystkie klasy 1-6, a zajęcia przeprowadzone były głównie podczas lekcji wychowania fizycznego przez autorkę projektu oraz przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem projektu było: kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu, zwiększenie aktywności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych, kształtowanie u uczniów umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu; kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych; oraz dzielenie się pomysłami „na feryjną nudę”.


Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników

 

 

Uczniowie klas I poznały już wszystkie literki alfabetu i są gotowi, aby samodzielnie czytać książki. W związku z tym dzieci zostały zaproszone do biblioteki szkolnej, gdzie uczennice klasy 6a pod opieką pani Iwony Kosowskiej przygotowały wyjątkowe powitanie od progów biblioteki.

Czytaj więcej: Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników

"Żywa lekcja historii"

 

Lekcję historii dla wszystkich uczniów klas IV-VI prowadziło 4 ludzi przebranych w stroje z prezentowanej epoki historycznej, tym razem z czasów Imperium Rzymskiego. Uczniowie zostali wprowadzeni w opis ówczesnej rzeczywistości. Poznali ubiory i zwyczaje charakterystyczne dla różnych przedstawicieli społeczeństwa. Wybrani uczniowie uczestniczyli w tej niezwykłej lekcji bardziej niż pozostali. To oni prezentowali stroje historyczne, wykonywali czynności związane z tematem prezentacji. Na końcu wszyscy byli świadkami walki zbrojnych. Taka lekcja daje uczniom szansę poznania historii od strony praktycznej. Jest to niezapomniane doświadczenie.

Czytaj więcej: "Żywa lekcja historii"

Ekoszkoły

 

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do Akcji Ekoszkoły, której celem była zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych.  W ramach Akcji otrzymaliśmy materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka.

Czytaj więcej: Ekoszkoły