Search

„Król Maciuś Pierwszy zaprosił drugoklasistów”

 

     W myśl przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka – w Szkole Podstawowej nr 3 podjęto działania edukacyjne mające na celu popularyzację idei korczakowskich dotyczących godności dziecka, jego praw i obywatelstwa, czyli miejsca w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz w społeczeństwie. Janusza Korczaka wspominamy przede wszystkim jako prekursora idei praw dziecka w Polsce. To on stanął po stronie pokrzywdzonych przez los dzieci, bronił ich, uświadamiał im ich prawa, które nierozerwalnie powiązane są z ich wolnością i podmiotowością. Program edukacji społecznej skierowanej przed laty przez Janusza Korczaka do dorosłych i dzieci, jest dla nas do dziś drogowskazem mądrego postępowania z dziećmi oraz ich wychowania. Takie działanie ma duży wpływ na  przyszłość  całego społeczeństwa. Zainicjowane przez niego lekcje praw dziecka stworzyły podwaliny pod przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka obowiązującej dotychczas niemal wszystkie państwa świata.

         Ostatni tydzień maja w naszej szkole był poświęcony Januszowi Korczakowi i prawom dziecka. Uczniowie klas I – III  zostali zapoznani z życiorysem pedagoga i lekarza, jego literaturą, a w szczególności z prawami dziecka. Rodzice podczas spotkań z wychowawcami poznali ,,Apel dziecka” według Janusza Korczaka. Uwieńczeniem tych wszystkich podjętych działań były zabawy sportowo – edukacyjne na poziomie klas drugich  pt. ,,Król Maciuś zaprasza do wspólnej zabawy”  podczas Obchodów Dnia Dziecka.

 

Czytaj więcej: „Król Maciuś Pierwszy zaprosił drugoklasistów”

Powiatowy konkurs poetycki związany z obchodami Roku Korczakowskiego został rozstrzygnięty.

 

Spośród nadesłanych prac wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce – Gracjan Ilski – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

II miejsce – Zuzanna Wleczyk – SP3 w Chodzieży

III miejsce – Marcelina Mikołajczak – SP3 w Chodzieży

Laureatom gratulujemy.     

                                                                                        Organizatorzy – SP3 w Chodzieży

"Marsz po zdrowie"

 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży realizowaliśmy projekt „Trzymaj formę”. Uczniowie w ramach tych zajęć poznali zasady zdrowego odżywiania – piątoklasiści wykonali piramidę zdrowia, szóstoklasiści przygotowali prezentację multimedialną. W ramach projektu realizowane były tematy z zakresu higienicznego trybu życia.

W czasach, kiedy komputer zawładnął młodym człowiekiem (coraz częściej słyszymy o uzależnieniu uczniów od komputera), aktywny wypoczynek jest bardzo istotny.

Co zyskaliśmy dzięki temu projektowi?

Czytaj więcej: "Marsz po zdrowie"

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego dla klas I – III ,, Dzień w królestwie Króla Maciusia”

 Nagrody  otrzymują :

*    Na poziomie klas pierwszych  -  Wiktoria Grześkowiak  SP  w Lipinach

*    Na poziomie klas drugich        -   Agata Maczyńska    SP 3 Chodzież

*    Na poziomie klas trzecich       -    Julia Kaczmarek      SP w Lipiej Górze

Wyróżnienia:

*    Hubert  Wypchło  - SP  Lipia Góra   kl. II

*    Natalia Karbowniczek -  SP 3  Chodzież kl. II

*    Maciej Strzałkowski  - SP 3  Chodzież kl. II

*    Milena Romańczyk - SP 3  Chodzież kl. I

*    Agata Dziubińska - SP 3  Chodzież kl. II

Czytaj więcej: Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego dla klas I – III ,, Dzień w królestwie Króla Maciusia”

Sukces Marty!

Marta Kryger (4c) zajęła pierwsze miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnym „O Palmę”.

Czytaj więcej: Sukces Marty!