Search

Akcja "EKOSZKOŁA"

 

Nasza szkoła dołączyła do Akcji Ekoszkoły, w ramach której jest organizowana zbiórka telefonów komórkowych z następnym ich przekazaniem do recyklingu lub ponownego użycia w zamian za nagrody dla szkół, biorących w niej udział. Wśród nagród, które może otrzymać szkoła, są cenne pomoce szkolne, sprzęt sportowy  komputerowy, książki i materiały biurowe. Zbieramy wszystkie telefony, bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny.

 Akcja Ekoszkoły ma nie tylko wymierne znaczenie ekonomiczne, ale również niesie korzyści dla środowiska naturalnego – wszystkie telefony zamiast trafić na wysypisko zostaną poddane recyklingowi.

 Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Im więcej zostanie zebranych telefonów, tym większe i bardziej wartościowe będą nagrody.

 Więcej na temat Akcji lub recyklingu telefonów komórkowych na stronie www.ekoszkoly.pl.

 Małgorzata Balicka