Search

Strona internetowa Rady Rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży ma swoją internetową: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP3.

Na tej stronie Rodzice informują o swoich działaniach, umieszczają komunikaty dla rodziców i uczniów.